Projekt zavedení prvků CRM jako konkurenční výhody firmy VITRUM Sterilizace, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zavedení prvků CRM jako konkurenční výhody firmy VITRUM Sterilizace, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Žerníčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-18T02:16:06Z
dc.date.available 2010-07-18T02:16:06Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10096
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zavedením prvků CRM jako konkurenční výhody firmy Vitrum Sterilizace, spol. s r.o. Projekt má za cíl vytvořit jednotný systém pro zaznamenávání veškerých informací o zákazníkovi, pro segmentaci zákazníků a pro správné působení na ně. V teoretické části jsem se snažila zachytit veškeré informace o CRM, které jsou potřebné pro mou práci. Následuje analytická část, kde jsem představila firmu Vitrum Sterilizace, analyzovala současný stav jejího CRM a provedla průzkum spokojenosti zákazníků. V projektové části jsem navrhla způsob segmentace zákazníků do jednotlivých skupin a u těchto skupin jsem navrhla způsob komunikace s nimi. Na konci práce jsem provedla nákladovou a rizikovou analýzu, kde jsem uvedla předpokládané náklady a možná rizika, která by se mohla vyskytnout. Výsledky práce jsem shrnula v závěru. cs
dc.format 105 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1525354 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Customer Relationship Management cs
dc.subject CRM cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject segmentace zákazníků cs
dc.subject komunikace se zákazníky cs
dc.subject databáze zákazníků cs
dc.subject projekt zavádění prvků CRM cs
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject customer en
dc.subject customer satisfaction en
dc.subject segmentation of customers en
dc.subject communication with customers en
dc.subject customer's database en
dc.subject implementation project of CRM components en
dc.title Projekt zavedení prvků CRM jako konkurenční výhody firmy VITRUM Sterilizace, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative The Implementation Project of CRM Components as a Competitive Advantage of the Company VITRUM Sterilizace, spol. s r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Moravec, Petr
dc.date.accepted 2009-06-04
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with implementation of CRM components as a competitive advantage of the company Vitrum Sterilizace, spol. s r.o. The project has goal to create integrated system for customer data recording, for segmentation of customers and for right influence at them. In the theoretical part tried to pick up whole information, which are important for my thesis. Following analytical part, where I introduced company Vitrum Sterilizace and analyzed current condition of its CRM and made research of customer's satisfaction. In the project part I propose method of customer segmentation to the customer groups and for these groups I propose way of the communication with them. At the end of thesis I made cost and risk analyze, where I showed supposed costs and possible risks, which could be come. Whole thesis I resumed in the end of thesis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12455
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žerníčková_2009_dp.pdfBlocked 1.454Mb PDF View/Open
žerníčková_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
žerníčková_2009_op.pdf 34.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account