Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě ŠTĚPANOVSKÝ, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě ŠTĚPANOVSKÝ, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě ŠTĚPANOVSKÝ, a.s.
Autor: Madrý, Lukáš
Vedoucí: Mikuláštík, Milan
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením celkové spokojenosti se zaměstnáním ve firmě Štěpanovský, a.s. a jednotlivými aspekty ovlivňujícími tuto spokojenost. Práce je rozdělena na dvě části. První část je částí teoretickou, která popisuje různé pohledy na pracovní spo- kojenost a faktory, které ji ovlivňují. Zabývá se také metodikou výzkumu a stanovuje různé hypotézy, které jsou na základě dosažených výsledků zhodnoceny. Praktická část obsahuje stručnou charakteristiku firmy, popis její personální strategie, si l- ných, slabých stránek, příležitostí i hrozeb. Nejdůležitější částí jsou výsledky dotazníkového šetření a vyhodnocení jeho jednotlivých částí. K daným otázkám jsou pak vypracovány ta- bulky a grafy a na závěr uvedena doporučení. Následuje zhodnocení stanovených hypotéz a závěr práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10326
Datum: 2009-08-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 11840


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
madrý_2009_bp.pdf 1.013Mb PDF Zobrazit/otevřít
madrý_2009_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
madrý_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet