Český průvodce programem Octave

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Český průvodce programem Octave

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel cs
dc.contributor.author Just, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:09:22Z
dc.date.available 2010-07-13T16:09:22Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1099
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá realizací českého průvodce k programu Octave, který je volně dostupnou variantou komerčního softwaru Matlab. Hlavním cílem je vytvořit uživa-telsky příjemné a informačně uspokojující WWW stránky, které obsahují překlad větší části originální dokumentace k programu. Druhou částí práce je vytvoření referenční příručky, která má stejně jako HTML stránka, (s menším komfortem interaktivity) pomoci případným zájemcům o používání tohoto programu v orientaci a také má poskytnout dostatečný základ pro efektivní práci s tímto druhem softwaru. cs
dc.format 63 s., 95 s. příloh cs
dc.format.extent 1358115 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Octave en
dc.subject Matlab en
dc.subject Internet en
dc.subject production of www en
dc.subject HTML en
dc.subject CSS en
dc.subject XHTML en
dc.subject XML en
dc.subject HTTP en
dc.subject Octave cs
dc.subject Matlab cs
dc.subject internet cs
dc.subject tvorba www cs
dc.subject HTML cs
dc.subject CSS cs
dc.subject XHTML cs
dc.subject XML cs
dc.subject HTTP cs
dc.title Český průvodce programem Octave cs
dc.title.alternative Octave - Czech guide en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr cs
dc.date.accepted 2006-06-29 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deal with the realization of Czech guide for Octave programme which is freely accessible alternate for commercial Matlab software. The main aim was to create user-friendly WWW pages with satisfactory amount of information which contain almost all information from original documentation for the programme. Second part of this work was to create the referential handbook which as well as HTML page (with less confort of inter-activity) have to help possible users interested in programming with this program with ori-entation and it should afford sufficient base for effective work with this kind of software. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3276
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject matematický software cs
local.subject příručky cs
local.subject referenční literatura cs
local.subject WWW prezentace cs
local.subject mathematical software en
local.subject handbooks and manuals en
local.subject reference literature en
local.subject web portals en


Files in this item

Files Size Format View
just_2006_bp.pdf 1.295Mb PDF View/Open
just_2006_vp.doc 297Kb Microsoft Word View/Open
just_2006_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account