Program rozvoje města Uherské Hradiště zaměřený na oblast sociální služby a zdravotnictví.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Program rozvoje města Uherské Hradiště zaměřený na oblast sociální služby a zdravotnictví.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Program rozvoje města Uherské Hradiště zaměřený na oblast sociální služby a zdravotnictví.
Autor: Abrhámová, Michaela
Vedoucí: Macháček, Jiří
Abstrakt: Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma' "Program rozvoje města Uherské Hradiště zaměřený na sociální služby a zdravotnictví". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů z regionálního rozvoje, rozvoje měst a obcí a ze sociální a zdravotní politiky. Praktická část je rozsáhlejší a je věnována rozboru stávající situace města, kde se zaměřuji na obecnou charakteristiku a soci-oekonomickou charakteristiku města se zaměřením na vybranou oblast. Po analýze sou-časného stavu následně provedu SWOT analýzu. V závěrečné části práce stanovím strate-gické cíle rozvoje, návrhy opatření rozvojových možností a katalog projektů. Cílem práce je stanovit rozvojové problémy, možná opatření a řešení k podpoře rozvoje města Uherské Hradiště v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.
URI: http://hdl.handle.net/10563/11060
Datum: 2010-05-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 15700


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
abrhámová_2010_dp.pdf 3.509Mb PDF Zobrazit/otevřít
abrhámová_2010_vp.doc 68Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
abrhámová_2010_op.doc 66.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet