1-methoxypropanol jako nový typ rozpouštědla pro nitráty celulózy

DSpace Repository

Language: English čeština 

1-methoxypropanol jako nový typ rozpouštědla pro nitráty celulózy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháčková, Alena
dc.contributor.author Polková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:26:28Z
dc.date.available 2010-07-18T12:26:28Z
dc.date.issued 2010-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11102
dc.description.abstract Táto práca popisuje viskozitné chovanie roztokov mononitrátov a dinitrátov celulózy v rozpúšťadle 1-methoxypropanole. Teoretická časť je zameraná na popis celulózy ako prírodného polyméru. Ďalej sa pojednáva o teoretických princípoch spektroskopických metód FTIR a UV-VIS. V praktickej časti sú popísané experimentálne metódy analýzy viskozitných vlastností vybraných vzoriek nitrocelulózy. Boli stanovené limitné viskozitné čísla pre študované vzorky a konštanty Hugginsovej rovnice. Kapitoly 9 a 10 sú venované jednoznačnej identifikácii skúmaných vzoriek nitrocelulózy pomocou absorpčných spektier UV a FTIR. cs
dc.format 70s., 4s., cs
dc.format.extent 2484294 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nitrocelulóza cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject limitné viskozitné číslo cs
dc.subject spektrofotometria cs
dc.subject UV-VIS cs
dc.subject FTIR cs
dc.subject mononitrate and dinitrate cellulose en
dc.subject natural polymer en
dc.subject viscosity en
dc.subject spectroscopic methods en
dc.subject FTIR and UV-VIS en
dc.subject nitrocellulose en
dc.subject Huggins equation en
dc.title 1-methoxypropanol jako nový typ rozpouštědla pro nitráty celulózy cs
dc.title.alternative 1-Methoxypropanol as a New Type of Nitrocellulose Solvent en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, L.
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This thesis describes the viscosity behavior of mononitrate and dinitrate cellulose solutions in solvent-methoxypropanole. The theoretical part focuses on the description of the cellulose as a natural polymer. Furthermore, it discusses the theoretical principles of spectroscopic methods, FTIR and UV-VIS. The practical part describes experimental methods for the analysis of samples of viscosity characteristics of nitrocellulose. They set the limit viscosity numbers for the sample studied and constants of Huggins equation. Chapters 9 and 10 are dedicated to clearly identify the tested samples of nitrocellulose by UV absorption spectra and FTIR. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14684
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
polková_2010_dp.pdf 2.369Mb PDF View/Open
polková_2010_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
polková_2010_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account