Domácí násilí a stalking z pohledu mladé generace.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí a stalking z pohledu mladé generace.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Senčák, Ivan cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:30:41Z
dc.date.available 2010-07-18T13:30:41Z
dc.date.issued 2010-03-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11225
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je problematika domácího násilí a stalkingu v České republice a ve Zlínském kraji. Cílem práce bylo popsat obecně domácí násilí. Zhodnotit současný stav a vývoj této problematiky ve společnosti v letech 2006 ? 2009. V teoretické části diplomové práce jsem se zabýval obecnými pojmy domácího násilí a stalkingu. Také jsem zmínil legislativní rámec problematiky a problematiku intervenčních center v České republice. Jejich spolupráci s dalšími institucemi. Praktickou část diplomové práce jsem věnoval vyhodnocení skutečných případů domácího násilí. Vyhodnotil jsem dostupné statistické údaje Policie České republiky, intervenčních center a Bílého kruhu bezpečí. Součástí práce je i dotazník, jehož cílem bylo zjistit a vyhodnotit informovanost a názory mladé generace na tento závažný problém, jímž domácí násilí a stalking je. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 5919386 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject stalking cs
dc.subject oprávnění rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společně obývaného domu nebo bytu cs
dc.subject zákaz vstupu do společně obývaného domu nebo bytu cs
dc.subject intervenční centrum cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject victim en
dc.subject offender en
dc.subject stalking en
dc.subject competence to order a violent person out of a shared flat or house en
dc.subject prohibition of entering a shared flat or house en
dc.subject intervention centre en
dc.title Domácí násilí a stalking z pohledu mladé generace. cs
dc.title.alternative Stalking and domestic violence from the perspective of the young generation. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jilčík, Tomáš cs
dc.date.accepted 2010-05-12 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my thesis is domestic violence and stalking in the Czech Republic and Zlin region. The aim of my thesis is to describe domestic violence in general and estimate its current state and development in society in 2006 ? 2009. The teoretical part of my thesis covers and explains general meaning of notions of domestic violence and stalking. In addition I also mentioned legal aspects of these topics as well as intervention centres in the Czech Republic and thein cooperation with other institutions. Practical part of my thesis focuses on evaluatinon of real cases of domestic violence. I valuated accessible statistical data of Police of the Czech Republic, intervention centres and Bílého kruhu bezpečí (White circle of safety). My thesis includes also questionnaire, which aim wos to interpret knowledge and opinions of young generation on these serious problems. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16882
dc.date.assigned 2008-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
senčák_2010_dp.pdf 5.645Mb PDF View/Open
senčák_2010_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
senčák_2010_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account