Dokumentační projekt mupliplatformní open-source SW knihovny wxXmlSerializer

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dokumentační projekt mupliplatformní open-source SW knihovny wxXmlSerializer

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bližňák, Michal
dc.contributor.author Kvasnička, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:27:37Z
dc.date.available 2010-07-18T18:27:37Z
dc.date.issued 2010-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11410
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit sadu elektronických dokumentů k open-source knihovně wxXmlSerializer. Tyto elektronické dokumenty popisují API knihovny, základní způsob práce s ní a již existující vzorové projekty využívající knihovnu. cs
dc.format 41 cs
dc.format.extent 1233877 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Data persistence en
dc.subject serialization en
dc.subject wxWidgets en
dc.subject wxXmlSerializer en
dc.subject C++ en
dc.subject Datová persitence cs
dc.subject serializace dat cs
dc.subject wxWidgets cs
dc.subject wxXmlSerializer cs
dc.subject C++ cs
dc.title Dokumentační projekt mupliplatformní open-source SW knihovny wxXmlSerializer cs
dc.title.alternative Documentation project of the multiplatform open-source SW library wxXmlSerializer en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dulík, Tomáš
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to create a set of the electronical documents for open-source software library wxXmlSerializer. These electronical documents contain description of the API of the library, description of how to work with the library and description of existing sample projects. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16733
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject knihovny (software) cs
local.subject libraries (software) en


Files in this item

Files Size Format View
kvasnička_2010_bp.pdf 1.176Mb PDF View/Open
kvasnička_2010_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
kvasnička_2010_op.doc 88Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account