Vliv hyperelastických materiálových vlastností na napjatost vulkanizačních membrán

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv hyperelastických materiálových vlastností na napjatost vulkanizačních membrán

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polášek, Antonín cs
dc.contributor.author Bednařík, Radim cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:08:02Z
dc.date.available 2010-07-18T23:08:02Z
dc.date.issued 2010-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11597
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem materiálových vlastností na napjatost pro dva typy vulkanizačních membrán. Nejprve jsou uvedeny metody měření materiálových charakteristik a popis hyperelastického chování pryže. Následně je provedený výpočet tenzoru napětí a deformace pomocí metody konečných prvků (MKP). V závěru je provedeno vyhodnocení výsledků a posouzení vlivu vrubu na chování membrány. cs
dc.format 88 s., 4 s obr. příloh cs
dc.format.extent 3368097 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject hyperelasticita cs
dc.subject pryž cs
dc.subject vulkanizační membrána cs
dc.subject metoda konečných prvků cs
dc.subject přetvoření cs
dc.subject tenzor napětí cs
dc.subject hyperelasticity en
dc.subject rubber en
dc.subject curing bladder en
dc.subject finite element method en
dc.subject strain en
dc.subject stress tensor en
dc.title Vliv hyperelastických materiálových vlastností na napjatost vulkanizačních membrán cs
dc.title.alternative Influence of material properties on a state of stress of curing bladders en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šarman, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2010-06-14 cs
dc.description.abstract-translated In the thesis has been an influence of material properties on a state of stress for two kinds of curing bladders analysed. First, the measurement methods of material characteristics and description of hyperelastic properties of rubber have been mentioned. Consequently, calcu-lation of stress tensor and deformation using the method of finite elements (FEM) have been performed. In conclusion have been evaluated the results and influence of the notch on the state of stress of the bladder reviewed. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 15810
dc.date.assigned 2010-02-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bednařík_2010_dp.pdf 3.212Mb PDF View/Open
bednařík_2010_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
bednařík_2010_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account