Interakce anionických a neionických surfaktantů se želatinou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interakce anionických a neionických surfaktantů se želatinou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krejčí, Jiří cs
dc.contributor.author Vincencová, Eva cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:12:09Z
dc.date.available 2010-07-18T23:12:09Z
dc.date.issued 2010-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11609
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá homogenními interakcemi želatiny a dodecyl sulfátu sodného ionický tenzid) a jeho směsí s Igepalem. Studium interakcí bylo prováděno pomocí měření zákalových křivek, konduktometrické titrace a změn povrchového napětí při různých koncentracích želatiny, různém pH a teplotě 23 . Praktická část je věnována charakteristice želatiny a obecnému popisu interakcí želatiny s ionickými tenzidy v homogenní fázi. Měřením bylo možné stanovit kritickou agregační koncentraci (c.a.c). Tato koncentrace se pohybovala v rozmezí hodnot 2 - 4 mmol/l, vyjádřená na koncentraci SDS. Ukazuje se, že Igepal (neionický tentid) ani dané pH nemá výrazný vliv na průběh interakcí. cs
dc.format 88 s., 20 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 490564 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject želatina cs
dc.subject tenzid cs
dc.subject dodecyl sulfát sodný cs
dc.subject SDS cs
dc.subject Igepal CA 720 cs
dc.subject zákal cs
dc.subject povrchové napětí cs
dc.subject konduktometrie cs
dc.subject gelatin en
dc.subject surfactant en
dc.subject sodium dodecyl suphate en
dc.subject SDS en
dc.subject Igepal CA 720 en
dc.subject turbidity en
dc.subject surface tension en
dc.subject conductometry en
dc.title Interakce anionických a neionických surfaktantů se želatinou cs
dc.title.alternative Interaction anionic and nonionic surfactants with gelatin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janiš, Rahula cs
dc.date.accepted 2010-06-01 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals homogeneous interactions of gelatine and sodium dodecyl sulphate and his mixtures. Study of these interactions was carried out by mesurements of turbidity curves, condustometric titrations and changes of surface tension. at various concentrations, different pH and temperature 23 . The practical part is devoted to the chracteristics of gelatin and the generic description of the interaction with gelatin and anionic surfactants in homogeneous phase. By several measurements was able to determined the critical aggregation concentration (c.a.c). These concentrations ranged from values of 2-4 mmol / l, per concentration of SDS. It appears that Igepal (nonionic sur-factant) nor the pH has a significant influence on the course of interaction sludge. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/205 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and economics of fat, detergent and cosmetics production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14589
dc.date.assigned 2010-02-22 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vincencová_2010_dp.pdf 479.0Kb PDF View/Open
vincencová_2010_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
vincencová_2010_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account