Web 2.0 v podnikovém prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Web 2.0 v podnikovém prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Radek cs
dc.contributor.author Sedlačík, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T01:10:14Z
dc.date.available 2010-07-19T01:10:14Z
dc.date.issued 2010-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11815
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a analýzu současného stavu použití webových technologií ve firemním sektoru. Zabývá se teoretickými poznatky z oblasti webových technologií, jejich vlastnostmi a způsobem využití. Dále jsou zde vybrány příklady webových aplikací včetně jejich zevrubného popisu. Pro objektivní zhodnocení postoje firem k používání webových aplikací jsem použil dotazník, na jehož základě vznikla analýza na toto téma. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 4381840 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Web 2.0 en
dc.subject web aplications en
dc.subject CRM en
dc.subject content management system en
dc.subject software as a service en
dc.subject Web 2.0 cs
dc.subject webové aplikace cs
dc.subject CRM cs
dc.subject redakční systém cs
dc.subject Software jako služba cs
dc.title Web 2.0 v podnikovém prostředí cs
dc.title.alternative Web 2.0 in a corporate enviroment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhavý, Petr cs
dc.date.accepted 2010-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the evaluation and analysis the present state of web application technologies in the corporate sector. It deals with the theoretical knowledge of web technologies, their characteristics and uses. Then, there are selected examples of Web applications including a detailed description. To objectively evaluate the position of companies to use web applications, I used a questionnaire and analysis was based on the subject. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11334
dc.date.assigned 2010-03-05 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
sedlačík_2010_bp.pdf 4.178Mb PDF View/Open
sedlačík_2010_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
sedlačík_2010_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account