Historie české penitenciaristiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Historie české penitenciaristiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Purkartová, Vladislava
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:03:46Z
dc.date.available 2010-07-19T05:03:46Z
dc.date.issued 2010-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11931
dc.description.abstract Tato diplomová práce podává náhled do počátků utváření vězeňského systému v českých zemích. V dalších kapitolách nastiňuje moderní základy vězeňství po vzniku ČSR a pohled je také směrován do období let 1945 - 1989. Dále se zde zmiňuji o vězeňských zařízeních a jejich zvláštnostech, o minulosti a současnosti některých věznic a vazebních věznic. V následujících kapitolách popisuji legislativní úpravu výkonu trestu a také se zmiňuji o účelu a druzích trestů tak, jak jsou stanoveny v Trestním zákoně č. 40/2009 Sb. V neposlední řadě podávám náhled do činnosti jednotlivých oddělení ve věznici. cs
dc.format 90 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1797204 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Historie cs
dc.subject současnost cs
dc.subject vězeňství cs
dc.subject vazební věznice cs
dc.subject věznice cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject druhy trestů cs
dc.subject History en
dc.subject present en
dc.subject imprisonment en
dc.subject remand prisons en
dc.subject prisons en
dc.subject execution of a punishment en
dc.subject variations of punishments en
dc.title Historie české penitenciaristiky cs
dc.title.alternative The History of the Czech Penitenciary System en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated This thesis gives an insight into the beginnings of the formation of the prison system in Bohemia. In other chapters outlining the basics of the modern prison system after the formation of Czechoslovakia and the view is also directed to the period 1945 - 1989. Furthermore, there is a mention of the prison and their peculiarities, the past and present of some prisons and remand prisons.The following chapters describe the legislation of the imprisonment and also focus on the types of penalties as provided for in the Criminal Code No. 40/2009 Coll. Finally, I provide insight into the activities of each department in the prison. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16872
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
local.subject dějiny vězeňství cs
local.subject history of prisons en


Files in this item

Files Size Format View
purkartová_2010_dp.pdf 1.713Mb PDF View/Open
purkartová_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
purkartová_2010_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account