Agresivita a šikana u školní mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivita a šikana u školní mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Láska, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:29:02Z
dc.date.available 2010-07-19T05:29:02Z
dc.date.issued 2010-03-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11977
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku šikany u školní mládeže. Je členěna do dvou částí. V prvé, teoretické, jsou uvedeny definice základních pojmů, je zmapován výskyt šikany v ČR. V krátkosti jsou uvedeny organizace angažující se v dané problematice Druhá, empirická část, je zahájena rozhovorem s Dr. Michalem Kolářem, předním českým etopedem. Následně jsou na příkladech dvou konkrétních případů konfrontovány přístupy a postoje hlavních zúčastněných stran a institucí. Poslední část je zaměřena na rodiče a jejich děti, jejich orientaci v problematice. V závěru práce jsou prezentována možná řešení ke snížení výskytu šikany a zkvalitnění přístupu ze strany kompetentních osob. cs
dc.format 114 s. cs
dc.format.extent 2913952 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikana cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject školní mládež cs
dc.subject násilí cs
dc.subject prevence cs
dc.subject vexation en
dc.subject aggression en
dc.subject school children en
dc.subject volence en
dc.subject prevention en
dc.title Agresivita a šikana u školní mládeže cs
dc.title.alternative Aggressiveness and chicane by school children en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Spurný, Joža
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated This study is focused on problems of vexation among school children. It consists of two parts. In the first theoretical part there are definitions of basic conception of vexation and the map of its occurrence in the Czech republic. In short there are named organizations whitch are commited in these problems. The second empirical part starts with an interview with Dr. Michal Kolář the famous Czech etoped. Afterwards there is a confrontation of two real examples and the approach of main participant sides and institutions. The last part is focused on parents and their children and their orientation in these problems. In the conclusion of this study there are presented possible methods of solution how to reduce the occurrance of vexation and how to improve the quality of approach of qualified persons. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16775
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
local.subject agresivita dětí cs
local.subject násilí ve škole cs
local.subject základní školy cs
local.subject Česko cs
local.subject aggressiveness in children en
local.subject school violence en
local.subject elementary schools en
local.subject Czechia en


Files in this item

Files Size Format View
láska_2010_dp.pdf 2.778Mb PDF View/Open
láska_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
láska_2010_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account