Amerikanizace a americký styl života v českých reklamách, kulturní důsledky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Amerikanizace a americký styl života v českých reklamách, kulturní důsledky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Tomandl, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:37:11Z
dc.date.available 2010-07-19T06:37:11Z
dc.date.issued 2010-04-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12113
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analyzovat obraz Spojených států amerických v české reklamě a vliv amerikanizace v marketingových komunikacích na českou kulturu. Práce ověřuje předpoklad, že obraz Ameriky v reklamě se výrazně mění v čase, stejně jako intenzita amerikanizace kultury a společnosti. Oba jevy podle názoru autora závisí na mezinárodní politické a ekonomické situaci. Teoretická část práce přináší obecný popis globalizace, amerikanizace, konzumerismu, amerického kulturního imperialismu a amerického mýtu a popisuje souvislosti reklamy a kultury. Dále práce rekapituluje kulturní a politické vztahy Česka a Spojených států amerických ve 20. a 21. století se zvláštním přihlédnutím k období 1990 až 2010. V praktické části pak diplomová práce na shromážděných příkladech sleduje proměny obrazu Ameriky v české reklamě. Součástí práce jsou případové studie o Santa Clausovi, státních symbolech USA, americké krajině a americkém životním stylu v české reklamě. cs
dc.format 100 s., 48 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 15863800 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reklama cs
dc.subject Spojené státy americké cs
dc.subject amerikanizace cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject tisková reklama cs
dc.subject česká reklama cs
dc.subject sémiotika cs
dc.subject symboly cs
dc.subject propaganda cs
dc.subject Advertisments en
dc.subject USA en
dc.subject Americanization en
dc.subject globalization en
dc.subject semiotics en
dc.subject symbols en
dc.subject propaganda en
dc.title Amerikanizace a americký styl života v českých reklamách, kulturní důsledky cs
dc.title.alternative Americanization and American Lifestyle in Czech Advertisment and its Cultural Effects en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyse the image of the USA in Czech advertising and discuss the influence of Americanization in marketing communications on Czech culture. The thesis verifies the assumption that the image of America in advertising changes significantly in time as well as the intensity of Americanization of culture and society does. According to the author both phenomena depend on the international political and economic situation. The theoretical part brings up general concepts of globalization, Americanization, consumerism, American cultural imperialism and American myth and describes the relations between advertising and culture. The following part resumes the relations between the Czech Rep. and the USA in the 20th and 21st century, focusing on the period 1990-2010. In the practical part the author uses particular examples to track the changes of the image of America in Czech advertising. Case studies of Santa Claus figure, national emblems of the USA, American landscape and American lifestyle in Czech commercials make an important part of this work. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 17083
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tomandl_2010_dp.pdf 15.12Mb PDF View/Open
tomandl_2010_vp.pdf 50.24Kb PDF View/Open
tomandl_2010_op.pdf 57.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account