Etické problémy v péči o seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etické problémy v péči o seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Kuglerová, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:51:35Z
dc.date.available 2010-07-19T07:51:35Z
dc.date.issued 2010-03-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12263
dc.description.abstract Základem této diplomové práce je rozbor etických problémů, které jsou spjaty s výkonem profese sociálních pracovníků v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním reţimem. Cílem je zmapování těchto problémů a vliv vzdělání na zvládání kritických situací. V teoretické části se zabývám základními pojmy jako etika, morálka, práce sociálního pracovníka, a rozdělením rezidenčních zařízení. Analytická část obsahuje průzkum, který je zaměřen na etické problémy v péči o seniory. Zároveň obsahuje doporučení pro praxi, vycházející z průzkumu. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 1067839 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject etický kodex sociálního pracovníka cs
dc.subject rezidenční péče cs
dc.subject zákon č. 108/ 2006 Sb. o sociálních sluţbách cs
dc.subject Retiree en
dc.subject Social Worker en
dc.subject Code of Ethics Social Worker en
dc.subject Hospice Care en
dc.subject Act no. 108/2006 Coll en
dc.subject on Social Care en
dc.title Etické problémy v péči o seniory cs
dc.title.alternative Etical problem in caring of seniore en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated The basis of this Thesis is to analyze ethical issues connected with the exercise of professional social workers in retirement homes and homes for special arrangements. The aim is to monitor these issues and the impact of education on the management of critical situations. The Theoretical part deals with fundamental concepts such as ethics, morals, work social workers and division of social facilities. The Analytical part contains a survey, which is focus on ethical issues in taking care of retirees. It also contains recommendations for practice based on survey. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16757
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject profesní etika cs
local.subject zdravotnická etika cs
local.subject senioři cs
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject homes for the aged en
local.subject professional ethics en
local.subject health care ethics en
local.subject older people en
local.subject social workers en


Files in this item

Files Size Format View
kuglerová_2010_dp.pdf 1.018Mb PDF View/Open
kuglerová_2010_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
kuglerová_2010_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account