Český pohled na britský školský systén, jeho sociální aspekty a srovnání s českým školstvím

DSpace Repository

Language: English čeština 

Český pohled na britský školský systén, jeho sociální aspekty a srovnání s českým školstvím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Mcevoy, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:07:52Z
dc.date.available 2010-07-19T10:07:52Z
dc.date.issued 2010-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12494
dc.description.abstract Ve své diplomové práci ?Český pohled na britský školský systém, jeho sociální aspekty a srovnání s českým školstvím?, jsem se zaměřila na problematiku současného britského školského systému, jeho sociální a ekonomické aspekty a pokusila jsem jej srovnat se současným systémem českého školského systému. Vedly mne k tomu současné tendence ministerstva školství, různých ústavů a společenství zkoumajících naše školství, produkujících řadu nikdy nedotažených směrnic a doporučení, jež pouze odčerpávají peníze tolik chybějící právě ve vzdělávání našich dětí, mládeže a dospělých. V práci vycházím z dostupné britské i české literatury, výsledků průzkumů a statistických přehledů uveřejněných na internetu a vše konfrontuji s vlastní zkušeností. Vše jsem doplnila rozborem výsledků anonymního dotazníku. Respondenty byla školní mládež od 11 do 16 let, tedy žáci druhých stupňů základních škol. Byly stanoveny základní hypotézy ohledně vlivu školských systémů na vzdělání. Ve výsledku byly dvě hypotézy potvrzeny a dvě nepotvrzeny. Je tedy možno konstatovat, že není možno (na podkladě těchto výsledků) verifikovat obecné tvrzení, že západní vzdělávací systém je lepší a jeho aplikace u nás přinese zlepšení úrovně vzdělanosti v České republice. cs
dc.format 98 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2239713 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální status cs
dc.subject sociální vrstva cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject škola cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject etnikum cs
dc.subject kurikulum cs
dc.subject Level A cs
dc.subject žák cs
dc.subject Social status en
dc.subject social class en
dc.subject social enviroment en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject poverty en
dc.subject etnic en
dc.subject curriculum en
dc.subject A level en
dc.subject pupil en
dc.title Český pohled na britský školský systén, jeho sociální aspekty a srovnání s českým školstvím cs
dc.title.alternative Czech Outlook on the British School System, Its Social Aspects and Its Comparisons with the Czech School System en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated In my diploma work entitled ?Czech Outlook on the British School System, Its Social Aspects and Its Comparisons with the Czech School System?, I focused my attention on the problems of the current British school system, its social and economic aspects and I tried to compare it with the current Czech school system. I was influenced towards deciding on this work due to the school government department, various institutions and parties, whose are producing plenty of half hearted suggestions and guidelines, that are only draining money from already money short education system and education of children, teenagers and adults. I compiled the work on information available in British and Czech books, findings of various resources and statistical surveys published on the internet. I am comparing all this information with my own experience. The work is completed with the study of results of an anonymous questionnaire. The informants were school pupils between 11 and 16 years old (students of secondary school). There are also suggested hypothesis about the influence of different school systems on education. In the end two hypotheses were confirmed and two were not. It is possible to say then, that it is not possible, based on my findings, to verify the preconceived idea and generally held view, that the West's educational system is better and its application here would bring improvement to the educational level in the Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16805
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
local.subject školství cs
local.subject Česko cs
local.subject Velká Británie cs
local.subject druhý stupeň základní školy cs
local.subject education en
local.subject Czechia en
local.subject Great Britain en
local.subject secondary school en


Files in this item

Files Size Format View
mcevoy_2010_dp.pdf 2.135Mb PDF View/Open
mcevoy_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
mcevoy_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account