Marketingový průzkum trhu pro zavedení výrobku firmy eOznamko na trh Zlínskeho kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový průzkum trhu pro zavedení výrobku firmy eOznamko na trh Zlínskeho kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Muchová, Simona cs
dc.contributor.author Vojtechová, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T11:21:15Z
dc.date.available 2010-07-19T11:21:15Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12647
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá průzkumem trhu pro zavedení výrobku slovenské firmy na trh Zlínského kraje. Teoretická část je zaměřená na teoretické podklady týkající se zavádění nového výrobku na trh, analýzy prostředí, konkurence, marketingového mixu a postupu při provádění marketingového výzkumu. V druhé části, po krátkém představení společnosti a produktu, je prováděná analýza vnějšího prostředí, Porterova a SWOT analýza. Na základe marketingového mixu a výsledků realizovaného průzkumu jsou vypracovány doporučení pro firmu eOznamko týkající se zavedení nového produktu na trh Zlínského kraje. cs
dc.format 74 s. , 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2114766 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject produkt cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Product en
dc.subject Marketing mix en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Marketing research en
dc.title Marketingový průzkum trhu pro zavedení výrobku firmy eOznamko na trh Zlínskeho kraje cs
dc.title.alternative Marketing research for introducing the product of the company eOznamko to the market of Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vanko, Juraj cs
dc.date.accepted 2010-06-10 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis focuses on the market research with regard to the introduction of a product of a Slovak company to the market of the Zlin Region. The theoretical part deals with the background of an introduction of a new product to the market, analysis of the setting, competition, and marketing mix and the procedure of performing a marketing research. The second part, starting with a short introduction of the company and the product, contains an analysis of the external environment, the Porter analysis and the SWOT analysis. Based on the marketing mix and the results of the research performed, recommendations for the eOznamko company are suggested concerning the introduction of a new product to the market of the Zlin Region. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16975
dc.date.assigned 2010-04-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vojtechová_2010_bp.pdf 2.016Mb PDF View/Open
vojtechová_2010_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
vojtechová_2010_op.pdf 502.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account