Latentní xenofobie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Latentní xenofobie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Severová, Magdaléna
dc.date.accessioned 2010-07-19T12:05:02Z
dc.date.available 2010-07-19T12:05:02Z
dc.date.issued 2010-03-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12723
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám problematikou latentní xenofobie a interetnickými vztahy na Těšínsku. Moje práce je rozdělena do dvou částí. V první části se zabývám základními pojmy souvisejícími s problematikou xenofobie. Jedná se o vymezení xenofobie, etnocentrismu a rasismu. Dále se zmiňuji o multikulturalismu, kultuře a v neposlední řadě se věnuji multikulturní výchově. V druhé části se rozbírám výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na vzájemné vztahy obyvatel české a polské národnosti žijících v oblasti Těšínska. cs
dc.format 91 s. (131 122 znaků), 9 s.př. cs
dc.format.extent 1160603 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Xenofobie cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject interetnické vztahy cs
dc.subject Xenophobia en
dc.subject racism en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject multicultural education en
dc.subject interethnic relations en
dc.title Latentní xenofobie cs
dc.title.alternative Latent xenophobia en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šrajerová, Olga
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated In my thesis, I deal with latent xenophobia people in Tesinsko. My work is divided into two parts. In the first part, I deal with fundamental concepts related to xenophobia issues. I tis concerned the definition of xenophobia, ethnocentrism and racism. Furthermore, I mention multiculturalism, culture and last but not least I work with multicultural education. The second part provides an analysis of the results of the questionnaire survey, which focused on the interaction between people of the Czech and Polish nationality living in the area of Tesinsko en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16883
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
severová_2010_dp.pdf 1.106Mb PDF View/Open
severová_2010_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open
severová_2010_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account