Domácí násilí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lízalová, Pavla
dc.contributor.author Pokorák, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:32:50Z
dc.date.available 2010-07-19T15:32:50Z
dc.date.issued 2010-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12786
dc.description.abstract Pokorák Miroslav. Diplomová práce na téma - Domácí násilí. Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2010, 92 s. Diplomová práce pojednává o domácím násilí, které má v naší společnosti stále více rostoucí tendenci a může postihnout kohokoliv. Cílem práce je poukázat na možnosti policie při řešení domácího násilí dle nejnovější právní úpravy, zhodnotit připravenost policistů na tuto problematiku a vystihnout největší problémy při řešení případů se znaky domácího násilí. cs
dc.format 92 s. cs
dc.format.extent 1229575 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agrese cs
dc.subject agresor cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject násilí cs
dc.subject násilník cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject oběť cs
dc.subject obydlí cs
dc.subject policie cs
dc.subject policista cs
dc.subject právo cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject rodina cs
dc.subject společnost cs
dc.subject trestní řízení cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject týrání cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject zákon cs
dc.subject žena cs
dc.subject Aggression en
dc.subject aggressor en
dc.subject domestic violence en
dc.subject violence en
dc.subject rapist en
dc.subject nonprofit organization en
dc.subject the victim en
dc.subject his home en
dc.subject police en
dc.subject policeman en
dc.subject law en
dc.subject misdemeanor en
dc.subject family en
dc.subject society en
dc.subject criminal procedure en
dc.subject crime en
dc.subject abuse en
dc.subject reporting en
dc.subject law en
dc.subject woman en
dc.title Domácí násilí cs
dc.title.alternative Home violence en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Durdík, Tomáš
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated Miroslav Pokorák. The topic of diploma thesis is - Domestic Violence. Brno: University of Tomas Bata in Zlin, Faculty of Humanities, Institute of Interdisciplinary Studies, Brno, 2010, 92 p. My diploma thesis deals with domestic violence that is in our society as a growing trend and can affect anyone. The aim is to highlight the work of police to tactle domestic violence according to the latest legislation, assess the readiness of police officers on the subject and capture the biggest problems in dealing with characteristics of domestic violence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16858
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade C
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject homes for the aged en


Files in this item

Files Size Format View
pokorák_2010_dp.pdf 1.172Mb PDF View/Open
pokorák_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
pokorák_2010_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account