Agresivita a šikana u školní mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivita a šikana u školní mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Skokan, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:13:58Z
dc.date.available 2010-07-19T16:13:58Z
dc.date.issued 2010-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12842
dc.description.abstract Anotace Diplomová práce se zabývá tématem agresivity a šikany u školní mládeže. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny znaky šikany, charakterizováni agresoři i oběti, část mapuje právní prostředí v České republice ve vztahu k šikaně. Práce ukazuje možnosti odhalení a pomoci šikanovaným. Jsou představeny preventivní programy i schéma prevence šikany. Empirická část mapuje připravenost pedagogů na práci s dětmi v oblasti šikany. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 2732990 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova Šikana cs
dc.subject znaky šikany cs
dc.subject agresor a oběť cs
dc.subject preventivní programy cs
dc.subject právo a šikana cs
dc.subject Minimalizace šikany cs
dc.subject CHIPS cs
dc.subject Keywords Bullying en
dc.subject signs of bullying en
dc.subject victim and aggressor en
dc.subject prevention programs en
dc.subject law and bullying en
dc.subject Minimization of bullying en
dc.subject CHIPS en
dc.title Agresivita a šikana u školní mládeže cs
dc.title.alternative The school teen-agers' aggressiveness and bullying en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hodný, Jiří
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated Annotation This thesis deals with agression and bullying of school children. The individual chapters are signs of bullying shown, characterized by predators and victims, a part maps the legal environment in the Czech Republic in relation to bullying.The work shows the possibility of detection and help. Prevention programs are presented aswell as bullying prevention schemes. empirical maps of the readiness of teachers for the work with children in the area of bullying. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16888
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
local.subject základní školy cs
local.subject šikana cs
local.subject násilí ve škole cs
local.subject elementary schools en
local.subject bullying en
local.subject school violence en


Files in this item

Files Size Format View
skokan_2010_dp.pdf 2.606Mb PDF View/Open
skokan_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
skokan_2010_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account