Problémy a obtíže dětí žijících v dysfunkčních rodinách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problémy a obtíže dětí žijících v dysfunkčních rodinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Valjent, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:11:46Z
dc.date.available 2010-07-19T18:11:46Z
dc.date.issued 2010-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13073
dc.description.abstract Práce se zabývá specifickými problémy dětí vyrůstajících v dysfunkčních rodinách. Obsahuje podrobné informace o poruchách základních funkcí rodiny, pojednává o syndromu CAN, o deprivovaných dětech a o dětech s poruchou chování. Cílem práce je pokusit se vysvětlit, jaké možné následky může mít vliv dysfunkční rodiny na dítě. V praktické části, na základě dotazníkového šetření, je ukázáno, jakou souvislost má působení dysfunkční rodiny na vznik poruch chování u dítěte. Jsou zde také uvedeny tři studie, které na aktuálních příkladech z praxe seznamují čtenáře s hlavními projevy a obtížemi dětí týraných a zneužívaných. cs
dc.format 92 s. cs
dc.format.extent 817520 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Deprivace cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject poruchy rodiny cs
dc.subject rodina cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject týrání cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject zneužívání dětí cs
dc.subject Deprivation en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject family functions en
dc.subject disorder behaviours en
dc.subject family disorders en
dc.subject family en
dc.subject syndrome CAN en
dc.subject abuse en
dc.subject neglect en
dc.subject child abuse en
dc.title Problémy a obtíže dětí žijících v dysfunkčních rodinách cs
dc.title.alternative Childrens problems and difficulties living in disfunctionals families en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2010-05-13
dc.description.abstract-translated The thesis deals with specific problems of children growing up in dysfunctional families. It contains detailed information about disorders of basic functions of the family, it deals with the CAN syndrome , about deprived children and about children with disorder behaviours. The aim of this work is to try to explain what possible consequences the influence of dysfunctional family may have on a child. In the practical part on the basis of a questionnaire survey it is shown what ?s the connection between the action of dysfunctional family and the occurance of disorder behaviours of a child. There are also listed three studies which on actual examples from practice make the readers acquainted with the main symptoms and problems of children being abused and exploited en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16921
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valjent_2010_dp.pdf 798.3Kb PDF View/Open
valjent_2010_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
valjent_2010_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account