O příčinách sebevražd odsouzených a obviněných ve výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

O příčinách sebevražd odsouzených a obviněných ve výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Blažková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:41:04Z
dc.date.available 2010-07-19T18:41:04Z
dc.date.issued 2010-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13132
dc.description.abstract O příčinách sebevražd odsouzených a obviněných ve výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby. Diplomová práce. Brno 2010. 116 stran. Cílem mé diplomové práce je vysvětlení příčin sebevražedného jednání odsouzených a obviněných ve výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby. Zabývám se problematikou sebevražednosti, pojmy suicidium, sebevražedné chování, myšlení, plánování a jednání, jejím historickým vývojem. Vězeňské prostředí zde zmiňuji jako extrémně zátěžové, které negativně působí na psychiku vězňů. Popisuji způsoby, jak sebevražednému jednání předcházet, eliminovat ho či zmírnit. cs
dc.format 116 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 926667 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sebevražda cs
dc.subject pokus o sebevraždu cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject obviněný cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject výkon vazby cs
dc.subject zákon cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject motivy cs
dc.subject fáze a způsoby suicidálního jednání cs
dc.subject statistika cs
dc.subject Suicide en
dc.subject suicide attempt en
dc.subject convict en
dc.subject defendant en
dc.subject imprisonment execution en
dc.subject training college en
dc.subject law en
dc.subject scheming en
dc.subject motives en
dc.subject phase and manner of suicidal behaviour en
dc.subject statistics en
dc.title O příčinách sebevražd odsouzených a obviněných ve výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby cs
dc.title.alternative About the causes of suicide of defendants convicted during imprisonment and performance bonds. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2010-05-11
dc.description.abstract-translated About the causes of suicide of defendants convicted during imprisonment and performance bonds. Diploma thesis. Brno 2010. 116 pages. The aim of my thesis is explanation of the reasons of suicide-related events of people convicted and accused of serving a prison sentence and performance ties. I deal with issues of suicide, suicide terms, suicidal behavior, thinking, planning, negotiation and its historic development. Prison environment is mentioned as extremely stressfull, impacting negatively the psyche of prisoners. I recommend preventive procedures how to conduct suicide prevention of convicted people, how to prezent, eliminace or redukce said behaviour. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16590
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
blažková_2010_dp.pdf 904.9Kb PDF View/Open
blažková_2010_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
blažková_2010_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account