Marketingový komunikační plán firmy Moravské sklárny Květná s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový komunikační plán firmy Moravské sklárny Květná s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zderčík, Antonín cs
dc.contributor.author Jestřabík, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:47:14Z
dc.date.available 2010-07-19T18:47:14Z
dc.date.issued 2009-12-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13143
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tvorbou marketingového komunikačního plánu firmy Moravské sklárny Květná s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí - na teoretickou analytickou a projektovou. V teoretické části se seznámíme s marketingovou komunikací a tvorbou marketingového komunikačního plánu. Analytická část se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí podniku a zhodnocením současného stavu marketingové komunikace. Na základě získaných poznatků je v projektové části vypracován marketingový komunikační plán firmy Moravské sklárny Květná s.r.o. Komunikační plán je podroben rizikové a nákladové analýze. cs
dc.format 77 s., 10 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3980854 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketingový komunikační plán cs
dc.subject nástroje komunikačního mixu cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject komunikační cíle cs
dc.subject riziková analýza a nákladová analýza cs
dc.subject marketing communication plan en
dc.subject marketing communication tools en
dc.subject target group en
dc.subject goals of communication en
dc.subject risk analyses and cost analyses en
dc.title Marketingový komunikační plán firmy Moravské sklárny Květná s.r.o. cs
dc.title.alternative Marketing communication plan of the company Moravské sklárny Květná s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka cs
dc.date.accepted 2010-01-18 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor's work focuses on creation of marketing communication plan of the company Moravské sklárny Květná s.r.o. The work is devided into three parts - theoretical, analytic and project. In teoretic part there are information about marketing communication and creation marketing communication plan. Analytic part includes analysis of outside and inside environment of the company and evaluated the current position of marketing communication. On the basis of obtained information it is elaborated marketing communication plan of the company Moravské sklárny Květná s.r.o. There is make risk and cost analyses of this project. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13498
dc.date.assigned 2009-10-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jestřabík_2010_bp.pdf 3.796Mb PDF View/Open
jestřabík_2010_vp.pdf 137.9Kb PDF View/Open
jestřabík_2010_op.pdf 123.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account