Integrace zrakově postižených do hlavního proudu vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrace zrakově postižených do hlavního proudu vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Langrová, Magda
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:38:46Z
dc.date.available 2010-07-13T17:38:46Z
dc.date.issued 2006-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1336
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na otázku zařazení zrakově postižených dětí a mládeže do výchovně vzdělávacího procesu v běžných školách. Teoretická část popisuje druhy zra-kových vad, systém péče, výchovy a vzdělávání zrakově postižených v ČR, podmínky úspěšné integrace, její proces a formy, dále pozitiva i negativa, které může zařazení dětí a mládeže se zrakovým postižením přinést jim samotným, jejich zdravým spolužákům i učitelům, škole a celému jejich okolí. Praktická část zkoumá postoje, názory a informovanost učitelů běžných škol týkající se integrace zrakově postižených. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 874394 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Vady zraku cs
dc.subject zrakově postižené děti a mládež cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject poradenský systém cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Visual defects en
dc.subject visually handicapped children and youth en
dc.subject upbringing en
dc.subject education en
dc.subject conselling en
dc.subject integration en
dc.title Integrace zrakově postižených do hlavního proudu vzdělávání cs
dc.title.alternative Integration of visually handicapped children and youth into main stream of education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Emilie
dc.date.accepted 2006-06-27
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the integration of visually handicapped children and youth into educational process at usual schools. The theoretical part describes kinds of visual defects, system of care and education of visually handicapped children and youth in the Czech Republic, conditions of successful integration, its process and forms, positive and negative factors which the integration of visually handicapped children and youth can bring to themselves, their healthy classmates and teachers, school and whole their surroundings. The practical part explores attitudes, knowledge and views of teachers at usual schools on the integration of visually handicapped children and youth. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4058
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
langrová_2006_bp.pdfBlocked 853.9Kb PDF View/Open
langrová_2006_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
langrová_2006_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account