Reklamní strategie v protikuřácké kampani

DSpace Repository

Language: English čeština 

Reklamní strategie v protikuřácké kampani

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hradiská, Elena
dc.contributor.author Zach, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:43:21Z
dc.date.available 2010-07-20T00:43:21Z
dc.date.issued 2010-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13459
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na popis, zkoumání a hodnocení reklamních strategií protikuřáckých kampaní. Teoretická část se zaobírá úzce související tématikou jako je podprahová a skrytá reklama, neuromarketing, kouření ve filmu, motivy strachu, humoru a sexu. V praktické části je obsahovou analýzou proveden rozbor třech konkrétních protikuřáckých kampaní, které reprezentují nejčastěji využívané strategie. Zároveň je vytyčen cíl objasnit významnost vlivu tabákových společností a nalézt vhodné obranné postupy jak v rámci protikuřáckých kampaní, tak v celospolečenském kontextu. Závěrečná část obsahuje na základě výsledků analýzy návrh efektivní strategie v boji proti tabakismu. cs
dc.format 73 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1156640 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklamní strategie cs
dc.subject protikuřácká kampaň cs
dc.subject kouření ve filmu cs
dc.subject cigareta cs
dc.subject společenská norma cs
dc.subject neuromarketing cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject podprahová sdělení cs
dc.subject motivy cs
dc.subject symboly cs
dc.subject image cs
dc.subject lobbying cs
dc.subject advertising strategy en
dc.subject antismoking campaign en
dc.subject smoking in movies en
dc.subject cigarette en
dc.subject social standards en
dc.subject neuromarketing en
dc.subject target audience en
dc.subject subliminal messages en
dc.subject motives en
dc.subject symbols en
dc.subject image en
dc.subject lobbying en
dc.title Reklamní strategie v protikuřácké kampani cs
dc.title.alternative Advertising Strategy of Anti-smoking Campaign en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vojta, Josef
dc.date.accepted 2010-05-28
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis is aimed to description, researching and judging of advertising strategies of antismoking campaigns. The theoretical part deals with close relating themes as subliminal and hidden advertisement, neuromarketing, smoking in movies and concepts of fear, humour and sex. There is executed content analysis of three actual antismoking campaigns in the analytic part. They represents the most usual used types of strategies. The Power of tobacco com-panies and finding appropriate defensive progress of antismoking campaigns and society at the same time, are topics of the next chapter. The final part comprises project of effective strategy for fight against tabakism based on results of analysis. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13648
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zach_2010_bp.pdf 1.103Mb PDF View/Open
zach_2010_vp.pdf 55.95Kb PDF View/Open
zach_2010_op.pdf 55.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account