Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Urbánková, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:10:39Z
dc.date.available 2010-07-20T02:10:39Z
dc.date.issued 2010-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13642
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o bariérových vlastnostech obalů používaných pro potravi-nářské aplikace. Hlavní důraz je kladen na transportní jevy v obalech jako je propustnost pro plyny a vodní páru nebo migrace do potravin, které mají významný vliv na kvalitu a životnost baleného produktu. Dále je zde věnována pozornost vlastnostem a zpracování polymerních obalových materiálů, které se pro balení potravin používají nejvíce. Experimentální část této práce se zabývá porovnáním bariérových vlastností několika druhů plastových fólií. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 1297326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject balení potravin cs
dc.subject bariérové vlastnosti cs
dc.subject migrace cs
dc.subject obalové materiály cs
dc.subject polymery cs
dc.subject plasty cs
dc.subject food packaging en
dc.subject barrier properties en
dc.subject migration en
dc.subject packaging materials en
dc.subject polymers en
dc.subject plastics en
dc.title Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace cs
dc.title.alternative Principles of barrier properties of polymer packaging for food applications en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuřitka, Ivo
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the barrier properties of packaging used for food applications. The main emphasis is put on transport phenomenon occuring in packaging materials such as permeability to gases and water vapor, or migration of various compounds into the food, that have a significant impact on the quality and durability of the packaged product. Further-more, high attention is paid to characteristics and processing of polymers used for food packaging production. The experimental part of this work is dedicated to gas permeability (air) comparison among various plastics films. en
dc.description.department Ústav technologie a mikrobiologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/144 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14841
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
urbánková_2010_bp.pdf 1.237Mb PDF View/Open
urbánková_2010_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
urbánková_2010_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account