Agresivita a šikana u školní mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivita a šikana u školní mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Somr, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:12:43Z
dc.date.available 2010-07-20T02:12:43Z
dc.date.issued 2010-03-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13647
dc.description.abstract Diplomová práce ,,Agresivita a šikana u školní mládeže? popisuje současnou problematiku tohoto negativního chování, zvláště nejvíce ohrožené skupiny, a to dětí mládeže v naší společnosti, seznamuje s možnými riziky a úskalími. Dále poukazuje na možné druhy prevencí, na příčiny vzniku šikany mládeže. Tato práce má upozornit na možnosti pomoci obětem šikany, boje proti šikaně a s tím spojenou i legislativu. V práci je zdůrazňován velký vliv rodiny a školy na výchovu dětí a mládeže hlavně v období růstu a dospívání, kdy jsou naše děti nejvíce ohroženy sociálně patologickými jevy. V diplomové práci je poukazováno na míru zkušeností a praxe dětí s šikanou a nastíněn obraz této problematiky v naší společnosti . cs
dc.format 96 s. cs
dc.format.extent 714214 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agrese cs
dc.subject šikana cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject prevence cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject Aggression en
dc.subject bullying en
dc.subject youth en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject prevention en
dc.subject assistance en
dc.title Agresivita a šikana u školní mládeže cs
dc.title.alternative Aggression and bullying in school children en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated Diploma work ,,Aggression and bullying in school children? describes the current issue of negative behavior, particularly the most vulnerable groups, children and youth in our society, familiar with the potential risks and pitfalls. Also points to the possible modes of prevention, the causes of bullying youth. This work is to highlight the help available to victims of bullying, anti-bullying and the resulting legislation as well. The work emphasized the strong influence of family and school education for children and young people especially in times of growth and adolescence, when our children are most vulnerable socially pathological phenomena. The thesis is referred-to measure the experience and practice of children with bullying and outlined the picture of the problem in our society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16894
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade B
local.subject prevence šikany cs
local.subject násilí ve škole cs
local.subject bullying prevention en
local.subject school violence en


Files in this item

Files Size Format View
somr_2010_dp.pdf 697.4Kb PDF View/Open
somr_2010_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
somr_2010_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account