Návrh IT infrastruktury na novém obvodním oddělení PČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh IT infrastruktury na novém obvodním oddělení PČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matýsek, Miroslav
dc.contributor.author Bolf, David
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:54:40Z
dc.date.available 2010-07-20T06:54:40Z
dc.date.issued 2010-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14167
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem infrastruktury, vybavením počítačové sítě na novém obvodním oddělení policie České republiky a vytvořením webové stránky obvodního oddělení. V první části práce jsou popsány a vysvětleny základní pojmy počítačové sítě, její dělení a architektura. Dále je zde uvedena síť LAN včetně jejich součástí. V praktické části jsou nejdříve popsány požadavky na síť. Jako další jsou popsány a navrženy hardwarové komponenty, které jsou v síti zapojeny a je navržena infrastruktura sítě, a to vše dle stanovených požadavků a dostupných prostředků. V poslední částí je zhotovena webová stránka, na které je presentováno nové obvodního oddělení. V závěru je zhodnocení návrhu. cs
dc.format 61 cs
dc.format.extent 1828943 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Basic information about networks en
dc.subject hardware selection en
dc.subject design LAN en
dc.subject systems network architecture en
dc.subject creation of web pages en
dc.subject Základní informace o sítích cs
dc.subject Výběr hardwaru cs
dc.subject Návrh LAN cs
dc.subject Architektura firemní sítě cs
dc.subject Vytvoření webové stránky cs
dc.title Návrh IT infrastruktury na novém obvodním oddělení PČR cs
dc.title.alternative Design of Local Network for a new District Police Station of Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Korbel, Jiří
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This thesis is dealing with the design of infrastructure, equipment, computer network and web pages for a new district police station of Czech Republic. In The first part there will be describtion and explainention of the basic concepts of computer networks, its divisions and architecture. There will be also describtion of LAN, including their components. In the operative work there will be describtion of the network requirements. Next will be described and designed hardware components, which are connected in to the network, the proposed network infrastructure, and this all will be created according to specified requirements and available resources. In the last part there will be made website, which will be presented to the new district. The conclusion will assess the proposal. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 17105
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade B
local.subject informační sítě cs
local.subject informační technologie cs
local.subject policie cs
local.subject information networks en
local.subject information technology en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
bolf_2010_bp.pdf 1.744Mb PDF View/Open
bolf_2010_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
bolf_2010_op.pdf 173.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account