Význam a identifikace bakterií Campylobacter v potravinách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam a identifikace bakterií Campylobacter v potravinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňátková, Zuzana
dc.contributor.author Sobel, Richard
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:56:12Z
dc.date.available 2010-07-20T06:56:12Z
dc.date.issued 2010-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14171
dc.description.abstract Campylobacter je v posledních letech stále více se rozšiřující mikroorganismus, jež způso-buje vážná onemocnění, zejména onemocnění alimentárního původu. Cílem této práce bylo charakterizovat a popsat jednotlivé druhy kampylobakterů, včetně jejich výskytu a zdrojů v přírodě a potravinách. Rovněž byly popsány nemoci a jejich komplikace způsobené kam-pylobaktery. Nakonec byly popsány možnosti identifikace kampylobakterů z prostředí a potravin klasickými plotnovými metodami a také jednou z nejvyužívanějších metod mo-lekulární biologie (PCR = polymerázová řetězová reakce). cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 1525302 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Campylobacter cs
dc.subject kapylobakteriosa cs
dc.subject Guillan - Barré syndrom cs
dc.subject CDT toxin cs
dc.subject PCR cs
dc.subject Campylobacter en
dc.subject campylobacteriosis en
dc.subject Guillan - Barré syndrom en
dc.subject CDT toxins en
dc.subject PCR en
dc.title Význam a identifikace bakterií Campylobacter v potravinách cs
dc.title.alternative Importance and identification of Campylobacter sp. in food en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Doležalová, Magda
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated In recent years, the Campylobacter is incresingly expanding microorganism, which causes serious diseases, especially diseases of alimentary origin. The aim of this study was to cha-racterize and describe particular species of campylobacters, including their prevalence and resources in nature and foodstuff. As well, diseases and their complications caused by cam-pylobacters were described. Finally, posibilities of campylobacters identification from the environment and food by classical methodsand also one of the most used method of mole-cular biology (PCR = polymerase chain reaction ) were described. en
dc.description.department Ústav technologie a mikrobiologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/144 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14835
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sobel_2010_bp.pdf 1.454Mb PDF View/Open
sobel_2010_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
sobel_2010_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account