Detekce biogenních aminů v průběhu zrání přírodních sýrů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Detekce biogenních aminů v průběhu zrání přírodních sýrů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Čablová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:25:53Z
dc.date.available 2010-07-20T07:25:53Z
dc.date.issued 2010-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14236
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo popsat vývoj obsahu vybraných biogenních aminů (histaminu, kadaverinu, putrescinu a tyraminu), a to ve 4 vrstvách holandského typu sýra (Eidamská cihla) v závislosti na 3 režimech zrání/skladování v průběhu 174 dnů. Pro analýzu biogenních aminů byla použita iontově výměnná chromatografie. Nejvyšší obsahy kadaverinu, putrescinu a tyraminu byly zjištěny u sýrů uchovávaných po celou dobu sledování ve zracím sklepě při 10 °C. Nižší obsahy biogenních aminů byly detekovány u vzorků, které byly po 5 týdnech ve zracím sklepě přesunuty do chladírenského zařízení (5 °C) a nejnižší u sýrů, které byly po 3 týdnech ve zracím sklepě přesunuty do chladírenského zařízení. Histamin nebyl v průběhu 174 dnů ani u jednoho režimu detekován. cs
dc.format 52 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5595350 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject sýr cs
dc.subject iontově výměnná chromatografie cs
dc.subject biogenic amines en
dc.subject cheese en
dc.subject ion-exchange chromatography en
dc.title Detekce biogenních aminů v průběhu zrání přírodních sýrů cs
dc.title.alternative The detection of biogenic amines during ripening of natural cheeses en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Černíková, Michaela
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to describe the development of selected biogenic amines (histamine, cadaverine, putrescine and tyramine) in 4 layers of Dutchtype cheese (Edam cheese) depending on 3 ripening/storage regimes during a 174 day period. Biogenic amines were analysed by means of ionexchange chromatography. The highest content of cadaverine, putrescine and tyramine was determined in cheeses stored in a ripening cellar at a tempera-ture of 10 °C during the whole observation period. Lower content of biogenic amines were determined in samples which were moved into a cold storage device (5 °C) after 5 weeks of storage in a ripening cellar and the lowest concentrations of biogenic amines were detected in cheeses which were moved into a cold storage device after 3 weeks of storage in a ripening cellar. During the 174 day period, histamine was not detected in any of the regimes. en
dc.description.department Ústav technologie a mikrobiologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/144 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14865
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čablová_2010_bp.pdf 5.336Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account