Nadmolekulární struktura POM se zaměřením na faktografii snímků získaných metodami světelné a elektronové mikroskopie, včetně RTG - prozařování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nadmolekulární struktura POM se zaměřením na faktografii snímků získaných metodami světelné a elektronové mikroskopie, včetně RTG - prozařování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ponížil, Petr
dc.contributor.author Zachovalová, Jelena
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:39:29Z
dc.date.available 2010-07-13T18:39:29Z
dc.date.issued 2006-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1486
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi posouzení kvality vstřikovaných součástí z polyoxymethylenu metodami širokoúhlého rozptylu rentgenového záření a elektronové a optické mikroskopie. Obsahuje první kroky ve snaze o objektivizaci hodnocení získaného obrazu a hledá kvalifikovatelné a kvantifikovatelné rozdíly v nadmolekulární struktuře tzv. dobrých a tzv. špatných dílů. Též se pokouší tyto dát do souvislosti s makroskopickými veličinami, jako jsou hustota, hmotnost, rozměry a jejich změny. cs
dc.format 141 s., 59 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 50655680 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Elektronová mikroskopie cs
dc.subject hustota polymeru cs
dc.subject nadmolekulární struktura cs
dc.subject obrazová analýza cs
dc.subject polyoxymethylen cs
dc.subject rentgenová difrakce cs
dc.subject světelná mikroskopie cs
dc.subject Electron microscopy en
dc.subject image analysis en
dc.subject light microscopy en
dc.subject polymer density en
dc.subject polyoxymethyle-ne en
dc.subject supermolecular structure en
dc.subject X-ray diffraction en
dc.title Nadmolekulární struktura POM se zaměřením na faktografii snímků získaných metodami světelné a elektronové mikroskopie, včetně RTG - prozařování cs
dc.title.alternative Supermolecular structure of POM with focus on light and electron microscopy observation, and X-ray diffraction en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, L.
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated This master-thesis is dealing with facilities for investigation of quality of plastic parts produced by injection molding of polyoxymethylene, using wide-angle X-ray scattering, as well as electron and light microscopy. It comprises first trials of limitation of human factor influence on evaluation of obtained images, and strives for finding both qualitative and quantitative differences in supermolecular structure of so-called good and bad products. An attempt has been done to find a link between above-mentioned properties and macroscopi-cally measured values, as are for example density, weight, size, and shrinkage of samples. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4323
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zachovalová_2006_dp.pdfBlocked 48.30Mb PDF View/Open
zachovalová_2006_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
zachovalová_2006_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account