Nevyváženost příjmu a výdeje energie ve výživě u středoškolských studentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nevyváženost příjmu a výdeje energie ve výživě u středoškolských studentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Velichová, Helena cs
dc.contributor.author Růžička, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:40:54Z
dc.date.available 2012-03-09T11:40:54Z
dc.date.issued 2011-08-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15667
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je problematika nevyváženosti příjmu a výdeje energie ve výživě u středoškolských studentů. Práce je zaměřena na výskyt obezity, hodnocení, zdravotní následky a léčbu obezity. Dále je v práci věnována pozornost poruchám v příjmu potravy (mentální anorexii a bulimii). V praktické části jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření provedeného k zjištění výskytu nadměrné hmotnosti a podvýživy u středoškolských studentů. Jsou porovnány stravovací návyky a pohybová aktivita u studentů rozdělených do skupin dle hodnot indexu tělesné hmotnosti. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 1831263 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject energetický příjem cs
dc.subject BMI cs
dc.subject obezita cs
dc.subject podvýživa cs
dc.subject mentální anorexie cs
dc.subject bulimie cs
dc.subject energy intake en
dc.subject BMI en
dc.subject obesity en
dc.subject malnutrition en
dc.subject anorexia nervosa en
dc.subject bulimia nervosa en
dc.title Nevyváženost příjmu a výdeje energie ve výživě u středoškolských studentů cs
dc.title.alternative Energy Intake and Outlay Imbalance in the Nutrition of Secondary School Students en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lazárková, Zuzana cs
dc.date.accepted 2011-08-29 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the energy intake and outlay unbalance in the nutrition of secondary school students. The work is focused on obesity occurrence, evaluation, health implications and treatment. Further, the attention is paid to food intake disorders (anorexia nervosa and bulimia nervosa). Practical part includes results of experimental inquiry performed to determine obesity or malnutrition appearance in secondary school students. Boarding habits and exercise activity in students divided according to the body mass index values are compared. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 21594
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
růžička_2011_dp.pdf 1.746Mb PDF View/Open
růžička_2011_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
růžička_2011_op.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account