Analýza konkurencieschopnosti firmy SCAN quilt a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza konkurencieschopnosti firmy SCAN quilt a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza konkurencieschopnosti firmy SCAN quilt a.s.
Autor: Vaňko, Martin
Vedoucí: Vydrová, Janka
Abstrakt: Témou bakalárskej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti SCAN quilt a.s. Práca sa skladá z dvoch hlavných častí, teoretickej a praktickej. Prvá časť zhromažďuje teoretické poznatky, čerpané z odbornej literatúry, ktoré sa týkajú konkurencie, konkuren-cieschopnosti a metód slúžiacich k jej meraniu. Praktická časť je zameraná na predstavenie firmy a zhodnotenie jej konkurencieschopnosti pomocou analýz. V práci je využitá SWOT analýza, BCG matica a Porterova analýza piatich konkurenčných síl. Na základe zistených informácií sú v závere formulované návrhy pre zlepšenie konkurencieschopnosti spoloč-nosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/15887
Datum: 2011-05-20
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 22359


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vaňko_2011_bp.pdfZablokované 1.420Mb PDF
vaňko_2011_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vaňko_2011_op.doc 71.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet