Využití nových trendů marketingové komunikace na zvýšení návštěvnosti Baťova kanálu v přístavu Staré Město

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití nových trendů marketingové komunikace na zvýšení návštěvnosti Baťova kanálu v přístavu Staré Město

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Ježková, Adéla
dc.date.accessioned 2012-03-09T16:08:41Z
dc.date.available 2012-03-09T16:08:41Z
dc.date.issued 2011-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15994
dc.description.abstract Tato bakalářské práce se zabývá problematikou zvýšení návštěvnosti přístavu Staré Město pomocí marketingové komunikace. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části jsou zpracovány poznatky týkající se marketingové komunikace a jejich nových trendů. Praktická část je zaměřena na představení Baťova kanálu, zejména přístavu Staré Město a zhodnocení jeho současného stavu marketingové komunikace. Na základě výsledků analýzy je navrhnuto řešení pro zlepšení marketingové komunikace, jehož cílem je zvýšení návštěvnosti, povědomí o přístavu a získání nových zákazníků. V závěru jsou doporučení podrobena nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 2762933 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject nové trendy cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject guerillový marketing cs
dc.subject virový marketing cs
dc.subject on-line marketing cs
dc.subject mobilní marketing cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject new trends en
dc.subject event marketing en
dc.subject direct marketing en
dc.subject guerrilla marketing en
dc.subject viral marketing en
dc.subject online marketing en
dc.subject mobile marketing en
dc.title Využití nových trendů marketingové komunikace na zvýšení návštěvnosti Baťova kanálu v přístavu Staré Město cs
dc.title.alternative Use of New Forms of Marketing Communication in Order to Increase the Attendance at Bata Canal in the Port of Staré Město en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Durďák, Jiří
dc.date.accepted 2011-09-14
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the issue of increasing the attendance in the port of Staré Město with the help of marketing communication. The thesis is divided into two parts, the first one is theoretical and the second one is practical. The theoretical part presents the knowledge related to marketing communication and its new trends. The practical part focuses on the presentation of Bata Canal, especially the port of Staré Město and assesses the current state of marketing communication. As a result of this analysis, a solution is proposed to improve marketing communication, which aims to increase attendance, awareness of the port and gaining new customers. At the end of practical part there is a solution subjected to cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22101
dc.date.assigned 2011-06-24
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ježková_2011_bp.pdf 2.634Mb PDF View/Open
ježková_2011_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
ježková_2011_op.doc 71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account