Optická měření difúzních procesů v biopolymerech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optická měření difúzních procesů v biopolymerech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mráček, Aleš
dc.contributor.author Machovský, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:36:42Z
dc.date.available 2010-07-13T19:36:42Z
dc.date.issued 2006-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1611
dc.description.abstract Byl studován difúzní proces rozpouštění vodorozpustného derivátu celulózy, hydro-xyethylcelulózy s různým obsahem pigmentu ZnO.Fe2O3(0.1 Ce4+). Určeny byly následují-cí parametry difúzního procesu botnání: střední vzájemný difúzní koeficient při různých teplotách, aktivační entalpie difúze spojená s botnáním , zdánlivá aktivační entalpie botnání , expanzní objemová práce vykonaná klubkem při přechodu z pevné polymerní fáze do povrchové nabotnalé vrstvy. Pro studium byla použita mikrointerfero-metrická metoda. Vyhodnocování interferogramů bylo prováděno na testovací verzi systé-mu SAIA. cs
dc.format 61s., 12s. příloh cs
dc.format.extent 3154018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject difúze cs
dc.subject Fickovy zákony cs
dc.subject povrchová nabotnalá vrstva cs
dc.subject indukční perioda cs
dc.subject rychlost rozpouštění cs
dc.subject hydroxyethylcelulóza cs
dc.subject diffusion en
dc.subject Fick's law en
dc.subject swollen surface layer en
dc.subject swelling time en
dc.subject hydroxyethylcelullose en
dc.subject dissolution rate en
dc.title Optická měření difúzních procesů v biopolymerech cs
dc.title.alternative Optical measurements of diffusion process in biopolymers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, L.
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated There was studied a diffusion process of solution water-soluble celullosics derivates, hy-droxyethylcelullose with various pigments volume. The following fundamentals parame-ters of swelling process were determined: the mean mutual diffusion coefficients at differ-ent temperatures, apparent activation enthalpy of swelling , expansion volume work polymeric coil under transition from solid polymer state to swollen surface layer. The inter-ferometric method for this study was used. The calculation of interferograms was done by program system SAIA (testing version). en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4318
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
machovský_2006_dp.pdfBlocked 3.007Mb PDF View/Open
machovský_2006_vp.doc 26Kb Microsoft Word View/Open
machovský_2006_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account