Facebook jako protředek komunikace nebo reklamy?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Facebook jako protředek komunikace nebo reklamy?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš cs
dc.contributor.author Zibura, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T19:51:34Z
dc.date.available 2012-03-09T19:51:34Z
dc.date.issued 2011-04-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16259
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je popis možností využití sociální sítě Facebook pro reklamní účely. Teoretická část práce je zaměřena na internet a internetovou reklamu. Také přináší po-drobnou charakteristiku uživatele internetu. Práce dále srovnává reklamu na internetu s tradičními formami reklamy a ukazuje její výhody a nevýhody. Praktická část je orientována přímo na Facebook a jeho komerční využití. Součástí práce je reklamní kampaň pro kosmetický salon provedena prostřednictvím Facebooku, její vyhod-nocení a porovnání s jinými formami internetové reklamy. Na konci práce jsou uvedeny výsledky vlastního výzkumu na téma "Fenomén reklamy na Facebooku". cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 2407305 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Internet cs
dc.subject internetová reklama cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject Internet en
dc.subject internet advertising en
dc.subject Facebook en
dc.subject social network en
dc.title Facebook jako protředek komunikace nebo reklamy? cs
dc.title.alternative Facebook: A Means of Communication or Advertising? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava cs
dc.date.accepted 2011-05-23 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is a description of posssible options of using Facebook for ad-vertisement. Theoretical part of this thesis is focused on internet and internet advertising. It provides a detailed description of internet user as well. Furthermore, the thesis compares internet ad-vertising with traditional forms of advertising and shows the advantages and disadvantages. The main aim of the practical part is to briefly describe possibilities of commercial usage of Facebook. Part of the thesis is advertising campaign for beauty salon made on Facebook, its evaluation and comparison to other forms of advertisement. The thesis is concluded by results of research on "Phenomenon advertising on Facebook." en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communications Studies en
dc.identifier.stag 18786
dc.date.assigned 2010-12-01 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zibura_2011_bp.pdf 2.295Mb PDF View/Open
zibura_2011_vp.doc 121.5Kb Microsoft Word View/Open
zibura_2011_op.doc 123Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account