Implementace systému jakosti BRC do potravinářského podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace systému jakosti BRC do potravinářského podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabě, Jan cs
dc.contributor.author Novák, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:58:51Z
dc.date.available 2010-07-13T22:58:51Z
dc.date.issued 2006-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1683
dc.description.abstract Cílem této práce bylo provést studii dodavatelského systému jakosti BRC. V teoretické části jsou rozvedena obecná východiska pro zavedení této normy do potravinářských podniků, dále obsahuje detailní rozbor zásadních požadavků a srovnání s dalšími systémy jakosti (ISO 9001:2000, ISO 22000, dodavatelský standard IFS), jejichž struktura je v závěru teoretické části porovnána v přehledné tabulce. Praktická část je zaměřena na model implementace BRC do potravinářského podniku. Konkrétně se jedná o shromáždění potřebné dokumentace požadované normou BRC, výčet jednotlivých dokumentů a některé vzory těchto dokumentů. Poslední část se věnuje certifikaci této normy, především jejímu postupu a výčtu hlavních certifikačních organizací působících na našem trhu. cs
dc.format 77 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1286293 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject norma cs
dc.subject BRC cs
dc.subject dodavatelský standard cs
dc.subject potravinářský podnik cs
dc.subject privátní značka cs
dc.subject potraviny prodávané pod značkou maloobchodu cs
dc.subject standard en
dc.subject BRC en
dc.subject supplier standard en
dc.subject food factory en
dc.subject private label en
dc.subject retailer branded food products en
dc.title Implementace systému jakosti BRC do potravinářského podniku cs
dc.title.alternative Implementation of BRC quality system in food factory en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neuhybel, Petr cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to carry out a study of supplier quality system BRC. In the theoretical part there are expanded general outlets for implementation of this standard in food factory, next there is a detailed analysis of critical requirements and comparation with other quality systems (ISO 9001:2000, ISO 22000, supplier standard IFS) whose structure is compared among each other in the end of theoretical part. The practical part targets a model of BRC implementation in food factory. In the concrete there is a collection of documents, which is required by BRC standard and any examples of these documents. In the end this work attends to certification of this standard, especially to certification process and listing of leading certification bodys in our market. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/203 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 2276
dc.date.assigned 2005-10-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
novák_2006_dp.pdf 1.226Mb PDF View/Open
novák_2006_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
novák_2006_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account