Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

Show full item record

No preview available
Title: Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
Author: Sousedík, David
URI: http://hdl.handle.net/10563/17222
Date: 2011-04-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Pouze v rámci univerzity


Abstrakt:

Teze disertační práce se zabývají vytvořením "Interaktivního prostředí pro začínající podnikatele". Cílem je navrhnout model tohoto prostředí, který bude zahrnovat tři stěžejní oblasti, a to "vzdělávání", "komunikaci" a "spolupráci". V první kapitole zpracovávám kritickou literární a internetovou rešerši zaměřenou na elektronické vzdělávání, portály pro začínající podnikatele, sociální sítě a webové prostředí. V další kapitole uvádím cíle a hypotézy disertační práce a zdůvodňuji potřebu řešení zvoleného tématu práce. Ve třetí kapitole stanovuji vědecké metody zkoumání a uvádím postupy řešení disertační práce. Ty prezentuji z důvodu zajištění provázanosti celé práce a současně pro pochopení hlavního rámce DP. Ve čtvrté kapitole prezentuji hlavní výsledky práce. Navrhuji model interaktivního prostředí ve formě vize a základní struktury a uvádím výsledky vlastního realizovaného výzkumu. Získávám odpovědi na výzkumné otázky a ověřuji model a hypotézy. V páté kapitole se zaměřuji na přínosy práce pro vědu a praxi a v poslední kapitole nastiňuji další možné pokračování práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
sousedík_2011_dp.pdfBlocked 1.987Mb PDF
sousedík_2011_vp.pdf 198.5Kb PDF View/Open
sousedík_2011_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account