Mykotoxiny a jejich vliv na lidský organismus

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mykotoxiny a jejich vliv na lidský organismus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Forman, Václav cs
dc.contributor.author Bartošová, Andrea cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:36:29Z
dc.date.available 2012-03-11T15:36:29Z
dc.date.issued 2011-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18467
dc.description.abstract Práce se zabývá mykotoxiny a jejich vlivem na lidský organismus. Po malém nahlédnutí do jejich historie jsou v první části zahrnuty základní charakteristiky významných mykotoxinů a jejich výskyt v potravinách. Podstatnou část práce tvoří toxické účinky mykotoxinů a onemocnění jimi vyvolaná, tak zvané mykotoxikózy. Posledním, ale neméně důležitým bodem je prevence výskytu mykotoxinů. Mykotoxiny totiž neustále představují závažné zdravotní riziko pro člověka i zvířata. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 3302801 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject aflatoxiny cs
dc.subject akutní kardiální beri ? beri cs
dc.subject ergotismus cs
dc.subject kwashiorkor cs
dc.subject mykotoxiny cs
dc.subject ochratoxin A cs
dc.subject patulin cs
dc.subject Reyův syndrom cs
dc.subject toxické účinky cs
dc.subject zearalenon cs
dc.subject aflatoxins en
dc.subject acute cardiac beri ? beri en
dc.subject ergotism en
dc.subject kwashiorkor en
dc.subject mycotoxins en
dc.subject ochratoxin A en
dc.subject patulin en
dc.subject Reye?s syndrome en
dc.subject toxic effects en
dc.subject zearalenone en
dc.title Mykotoxiny a jejich vliv na lidský organismus cs
dc.title.alternative Mycotoxins and Their Effect on Human Organism en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ivánek, Ladislav cs
dc.date.accepted 2011-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on mycotoxins and their influence on the human organism. After a small look in to their history in the first part is included basic characteristic of the impor-tant mycotoxins and their occurrence in food. The main part of the thesis is made by toxic effects of the mycotoxins and deceases caused by them, so called mycotoxicoses. The last but no less important part is preventions of mycotoxins occurrence. Mycotoxins represent high health risk to humans and animals. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/136 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 20554
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2011_bp.pdf 3.149Mb PDF View/Open
bartošová_2011_vp.doc 92Kb Microsoft Word View/Open
bartošová_2011_op.doc 92Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account