Právní řád I

DSpace Repository

Language: English čeština 

Právní řád I

Show simple item record

dc.contributor.author Štefka, Vladislav
dc.date.accessioned 2012-05-29T07:54:10Z
dc.date.available 2012-05-29T07:54:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-80-7454-123-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18583
dc.description.abstract Učební text je zaměřen na základní otázky historie, právní teorie a stručný přehled jednotlivých právních odvětví pro potřebu zejména posluchačům mezioborového studia Bezpečnostní technologie, systémy a management ke zvládnutí základních pojmů. Rozsah těchto textů si klade za cíl poskytnout základní přehled vybraných teoretických problémů pro ujasnění vztahu mezi státem a právem, neboť význam práva a regulace společenských vztahů prostřednictvím právních norem se neustále zvyšuje. Přesto, že je právo speciální vědní disciplinou, dotýká se každého z nás v běžném životě, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Všichni se stáváme takřka denně účastníky mnoha vztahů, z nichž mnohé jsou regulovány právem, tedy jedná se o právními vztahy. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie dochází k rozsáhlým změnám českého právního řádu,což je zcela zákonitým důsledkem významu práva v činnosti tohoto společenství. Seznámení se základními principy a zásadami, které jsou obsaženy v těchto textech, přiměje, doufám, posluchače k dalšímu studiu především samotných původních předpisů, obsažených ve Sbírce zákonů České republiky a umožní jim seznámit se s právní problematikou potřebnou jak pro praktický výkon jejich budoucí činnosti, tak i pro běžnou osobní potřebu. Z praktických důvodů lze ovšem studentům doporučit, aby při úvaze při nákupu právních předpisů, které budou při svém studiu i v praxi potřebovat, dali přednost nákupu takových publikací, které kromě aktuálních komentářů přinášejí i odkazy na současnou judikaturu. Absolventi všech vysokých škol budou nuceni ve své praxi uplatňovat v různém rozsahu znalost právních norem, jednak jako součást samotného řízení, jednak jako chování, kterým budou předcházet možným problémům. Autor je si vědom, že i další vydání těchto textů může obsahovat dílčí nedostatky, především s ohledem na možný rozsah poskytovaných informací či částečné podřízení se potřebám výuky v tomto studijním programu. Přesto však uvítá jakékoliv připomínky a náměty, které by mohl uplatnit při přípravě dalších vydání tohoto učebního textu. cs
dc.format 92
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky cs
dc.rights Dostupné pro studenty FAI UTB
dc.subject právo cs
dc.subject právní dějiny cs
dc.subject teorie práva cs
dc.subject ústavní právo cs
dc.subject law en
dc.subject history of law en
dc.subject theory of law en
dc.subject constitutional law en
dc.subject Skriptum FAI cs
dc.title Právní řád I cs
dc.type Book cs


Files in this item

Files Size Format View Description
Skripta_pravni_rad.pdfBlocked 854.9Kb PDF View/Open Skripta - plný text PDF
obsah_pravo.pdf 100.5Kb PDF View/Open Obsah skript

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account