Genderové stereotypy v románu/filmu "Stmívání" a ve filmu "Hannah Montana"

DSpace Repository

Language: English čeština 

Genderové stereotypy v románu/filmu "Stmívání" a ve filmu "Hannah Montana"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Potočník, Martin
dc.date.accessioned 2013-10-03T22:57:19Z
dc.date.available 2013-10-03T22:57:19Z
dc.date.issued 2009-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18700
dc.description.abstract V úvodní části se tato práce zabývá pojmy gender, genderové sterotypy, rozdíly mezi pohlavími, snaží se vysvětlit, jak tyto pojmy souvisí s ideologií feminismu. V druhé části se práce zaměřuje na analýzu románu a filmu Stmívání a seriálu i filmu Hannah Montana z hlediska genderových stereotypů. Obsahem práce je i kvalitativní výzkum, zkoumající vliv těchto děl na myšlení, hodnoty, postoje, motivy a zájmy dívek a mladých žen, na které jsou tato dvě dílka především zaměřena. Analýza děl má též ukázat, jaké hodnoty díla prosazují, jak zobrazují postavení ženy ve vztahu k muži a ve společnosti obecně, význam jimi prosazovaných hodnot pro sociální pedagogiku. V závěrečné části se práce pokouší shrnout výsledky obsahové analýzy obou děl a potvrdit či vyvrátit platnost tří výzkumných hypotéz. cs
dc.format 96 cs
dc.format.extent 784410 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gender cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject pohlavní rozdíly cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject genderové role cs
dc.subject genderové studie cs
dc.subject feminismus cs
dc.subject sexismus cs
dc.subject Gender en
dc.subject sex en
dc.subject gender differences en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject gender roles en
dc.subject gender studies en
dc.subject feminism en
dc.subject sexism en
dc.title Genderové stereotypy v románu/filmu "Stmívání" a ve filmu "Hannah Montana" cs
dc.title.alternative Gender Stereotypes in the Novel/Film Called "Twilight" and in the Film Called "Hannah Montana" en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2012-05-15
dc.description.abstract-translated In the introductory part of this work deals with notions of gender, gender stereotypes, gender differences, trying to explain how these concepts relate to the ideology of feminism. In the second part of the work focuses on the analysis of the novel and movie "Twilight" series and also the movie "Hannah Montana" in terms of gender stereotypes. The thesis is a qualitative research examining the impact of these works on the thinking, values , attitudes, motives and interests of girls and young women, which are the two mainly focused creations. Analysis of the works is also to show what value of the work promoted to the position shown in relation to women and men in society in general, they promoted the importance of values for social pedagogy. In the final part of the work attempts to summarize the results of content analysis of both works and to confirm or refute the validity of the three research hypotheses. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18195
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-03-30
local.subject ženy ve filmu cs
local.subject Stmívání cs
local.subject Hannah Montana - Film cs
local.subject women in film en
local.subject Twilight en
local.subject Hannah Montana: The Movie en


Files in this item

Files Size Format View
potočník_2012_dp.pdf 766.0Kb PDF View/Open
potočník_2012_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
potočník_2012_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account