Projekt na zvýšení spokojenosti klientek a rozšíření služeb v Ústavu pro péči o matku a dítě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt na zvýšení spokojenosti klientek a rozšíření služeb v Ústavu pro péči o matku a dítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaný, Jaroslav cs
dc.contributor.author Wanieková, Zdenka cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T00:00:45Z
dc.date.available 2013-10-04T00:00:45Z
dc.date.issued 2012-03-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18793
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zjištění současné spokojenosti klientek s péči a s dopro-vodnými službami v Ústavu pro péči o matku a dítě. Na základě těchto zjištění bude vypra-cován projekt na zvýšení spokojenosti klientek a rozšíření služeb v Ústavu pro péči o matku a dítě, který je zároveň cílem diplomové práce. V teoretické části práce je zpracována literární rešerše na téma marketing služeb, spokojenost zákazníka a marketingový výzkumu. Navazuje praktická část, kde je popsána základní charakteristika Ústavu pro péči o matku a dítě, provedena SWOT analýza, PEST analýza a dotazníkové šetření. V závěru praktické části zpracuji návrhy na změny a nové služby ke zvýšení spokojenosti klientek. cs
dc.format 104 cs
dc.format.extent 1459816 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject non-profit organization en
dc.subject marketing services en
dc.subject customer en
dc.subject analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.title Projekt na zvýšení spokojenosti klientek a rozšíření služeb v Ústavu pro péči o matku a dítě cs
dc.title.alternative Project for Increase in Client's Satisfaction and Services in Institute for Mother's and Child's Care en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.description.abstract-translated This Diploma Thesis analyses current patient?s satisfaction with care and services at Insti-tution for Mother and Child Care. On the basis of obtain results there is a project given with the aim of satisfaction increase and extension of current services in the Institution for Mother and Child Care. This project is the goal of this work as well. The theoretical part is pointed at linear research which analyses marketing services, customer?s satisfaction and marketing research. Following practical part describes basic characteristics of the Institution for Mother and Child Care and consists of SWOT analysis, PEST analysis and questi-onnaire. The end of this Diploma Thesis is dedicated to the project for new services im-plementation at the Institution for Mother and Child Care. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24046
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
wanieková_2012_dp.pdf 1.392Mb PDF View/Open
wanieková_2012_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
wanieková_2012_op.doc 143.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account