Vliv přídavku 1-monoacylglycerolů na jakost tavených sýrů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv přídavku 1-monoacylglycerolů na jakost tavených sýrů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv přídavku 1-monoacylglycerolů na jakost tavených sýrů
Autor: Galářová, Blanka
Vedoucí: Buňka, František
Abstrakt: Pro výrobce i spotřebitele je konzistence důležitým senzorickým znakem při výběru a hodnocení tavených sýrů. Tato diplomová práce zkoumá vliv přídavku vybraných 1 monoacylglycerolů s různým počtem uhlíků v esterově vázané mastné kyselině na jakost tavených sýrů. Realizace výroby vzorků tavených sýrů spočívala v utavení směsi s přídavky vybraných 1 monoacylglycerolů v první fázi o koncentraci 0,25 % w/w a s přídavky 1 monopalmitylglycerolu a 1 monostearylglycerolu v rozmezí koncentrací 0,1 až 0,5 % w/w ve druhé fázi. Tavené sýry byly podrobeny chemické, senzorické analýze a reologické vlastnosti se posuzovaly dynamickou oscilační reometrií. Bylo zjištěno, že je technologicky možné vyrobit tavené sýry s 45 a 50 % w/w tuky v sušině s použitím všech realizovaných přídavků 1-monoacylglycerolů (1 monokaprylglycerol, 1 monokaprinylglycerol, 1 monolaurylglycerol, 1 monopalmitylglycerol a 1 monostearylglycerol). Z výsledků první fáze vyplývá, že s rostoucím počtem uhlíků v molekule mastné kyseliny dochází ke zvyšování tuhosti tavených sýrů. Senzorickým posouzením hodnotitelé jednoznačně určili jako nepoživatelné vzorky s přídavky 1 monokaprylglycerolu, 1 monokaprinylglycerolu a 1 monolaurylglycerolu pro jejich nepřijatelnou chuť. Ve druhé fázi stanovení byl zjištěn pro určité koncentrace přídavků 1 monoacylglycerolů nejvyšší účinek na reologické vlastnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1881
Datum: 2006-05-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav potravinářského inženýrství a chemie
Studijní obor: Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 2278


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
galářová_2006_dp.pdf 750.7Kb PDF Zobrazit/otevřít
galářová_2006_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
galářová_2006_op.doc 48Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet