Návrh a realizace softwarového projektu pro výzkum dopravní obslužnosti ve Zlínském regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh a realizace softwarového projektu pro výzkum dopravní obslužnosti ve Zlínském regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš
dc.contributor.author Valeš, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:11:55Z
dc.date.available 2010-07-14T00:11:55Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1885
dc.description.abstract Práce v úvodu zpracovává literární podklad hovořící o možnosti vývoje aplikací na platformě Microsoft .NET ve spojení s SQL Server 2005. Praktická část práce rozebírá návrh a provedení aplikace sloužící pro grafické vyhodnocování intenzity dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji vyvinuté v rámci spolupráce autora s řešiteli projektu Dopravní obslužnosti a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Práce dále pokračuje popisem použitých metod a ukázkami vytvořeného kódu. V závěru jsou popsány jednotlivé části a formuláře výsledné aplikace. cs
dc.format 46 cs
dc.format.extent 589901 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject traffic service en
dc.subject public traffic en
dc.subject traffic intensity research en
dc.subject .NET technology en
dc.subject SQL Server en
dc.subject dopravní obslužnost cs
dc.subject veřejná doprava cs
dc.subject výzkum intenzity dopravy cs
dc.subject .NET technologie cs
dc.subject SQL Server cs
dc.title Návrh a realizace softwarového projektu pro výzkum dopravní obslužnosti ve Zlínském regionu cs
dc.title.alternative Proposition and realization of software project for analyzing of public traffic intensity in Zlin region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pokorný, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated Thesis begins with literal basis speaking of possibilities of development applications running on Microsoft .NET platform and cooperating with SQL Server 2005 solution. Practical part of thesis deals with proposition and implementation of application for graphical analysis of public traffic intensity in Zlín region. This application was developed for researchers working on project investigating problems of public traffic and its further evolution. Thesis continues with description of used methods and examples of written code. At the end there is complete account of all parts and forms of the application. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3279
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject aplikační software cs
local.subject intenzita dopravy cs
local.subject application software en
local.subject traffic volume en


Files in this item

Files Size Format View
valeš_2006_bp.pdfBlocked 576.0Kb PDF View/Open
valeš_2006_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
valeš_2006_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account