Metody a simulace kaskádního řízení, rozvětvené regulační obvody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody a simulace kaskádního řízení, rozvětvené regulační obvody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokop, Roman cs
dc.contributor.author Zimčík, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:31:39Z
dc.date.available 2010-07-14T00:31:39Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1938
dc.description.abstract V mnoha praktických aplikacích zpětnovazebního řízení nestačí pro zajištění kvality a po-žadavků regulace pouze jednoduchá zpětná vazba. Je to způsobeno dopravním zpožděním, komplikovanou dynamikou, přítomností poruch, množstvím akčních veličin. Vznikají tak regulační obvody složitější rozvětvené struktury. Práce se zabývá hlavními typy těchto ob-vodů. Jedná se o obvod s měřením poruchové veličiny, obvod s omezením akční veličiny, s pomocnou akční veličinou, s vnitřním modelem a Smithův prediktor pro kompenzaci dopravního zpoždění. Jednotlivé typy obvodů jsou simulačně implementovány v prostředí Simulink a jsou ilustrovány příklady. cs
dc.format 65s cs
dc.format.extent 613953 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Feedback systems en
dc.subject load disturbance en
dc.subject cascade regulation en
dc.subject internal model principle en
dc.subject Zpětná vazba cs
dc.subject poruchy cs
dc.subject akční veličiny cs
dc.subject kaskádní regulace cs
dc.subject vitřní model cs
dc.title Metody a simulace kaskádního řízení, rozvětvené regulační obvody cs
dc.title.alternative Methods and simulations of a cascade control, the branch control circuits en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubalčík, Marek cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated A single feedback control loop is often not a satisfactory solution for many practical appli-cations of control problems. It can be caused by time-delay terms, load and attenuation disturbance, multiple load variables, complex dynamics. The way how to solve these prob-lems is to introduce complex, cascade and multivariable loops into feedback. The work deals with basic types of such control systems. There are analyzed cascade control systems, internal model principle, Smith predictor. All control principles are implemented into Simulink programs and simulation examples illustrate the control behavior. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3222
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zimčík_2006_bp.pdf 599.5Kb PDF View/Open
zimčík_2006_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
zimčík_2006_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account