Strategie rozvoje mikroregionu Hornovsacko v oblasti cestovního ruchu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Hornovsacko v oblasti cestovního ruchu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Strategie rozvoje mikroregionu Hornovsacko v oblasti cestovního ruchu
Autor: Orságová, Marie
Vedoucí: Schneider, Jaromír
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je Strategie rozvoje mikroregionu Hornovsacko v oblasti cestovního ruchu. V teoretické části analyzuji teoretické poznatky využitelné pro zpracování tohoto tématu, a to z oblasti cestovního ruchu, marketingu cestovního ruchu, regionálního rozvoje a mož-ností financování projektů na podporu cestovního ruchu. V analytické části jsem se snažila o celkový profil oblasti Hornovsacka, včetně podrobné analýzy infrastruktury cestovního ruchu v mikroregionu. Současná situace daného území v cestovním ruchu je zhodnocena ve SWOT analýze. V projektové části je navržena strategie rozvoje cestovního ruchu, která definuje možnosti a opatření ke zlepšení současného stavu Hornovsacka z pohledu rozvoje cestovního ruchu, návštěvnické atraktivity prostředí a místa pro oddych a trávení volného času. V závěrečné části diplomové práce je zpracován jeden z několika navržených projektů pro podporu roz-voje cestovního ruchu v dané lokalitě.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1950
Datum: 2006-05-09
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 1026


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
orságová_2006_dp.pdf 3.626Mb PDF Zobrazit/otevřít
orságová_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
orságová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet