Cultural Tourism and Cultural Market of Bosnia and Herzegovina - Promotion Strategy of the National Product

DSpace Repository

Language: English čeština 

Cultural Tourism and Cultural Market of Bosnia and Herzegovina - Promotion Strategy of the National Product

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Mićić, Tanja
dc.date.accessioned 2013-10-04T10:55:12Z
dc.date.available 2013-10-04T10:55:12Z
dc.date.issued 2012-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19549
dc.description.abstract Kulturní cestovní ruch je odvětvím cestovního ruchu, které je jedním z nástrojů pro ekonomický růst a prochází velkým rozvojem. Bosna a Hercegovina je země, která má dobrou geografickou polohu a bohatou historii a má v podstatě potenciál pro udržitelný celkový růst. Bosenská Královská Stezka je projekt realizovaný společností NNO Mozaik a je to první projekt na téma kulturního dědictví cestovního ruchu. Cílem této práce je provést příslušné výzkumy na téma kulturní turistiky v Bosně a Hercegovině a v Evropě a nabídnout vylepšenou verzi projektu bosenské Královské stezky. cs
dc.format pg. 95 cs
dc.format.extent 1743361 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kulturní turistika cs
dc.subject kulturní dědictví cs
dc.subject Bosenské Království cs
dc.subject zlepšení cs
dc.subject propagace cs
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject vlastní - udržitelný projekt cs
dc.subject realizace projektu cs
dc.subject cultural tourism en
dc.subject cultural heritage en
dc.subject Bosnian Kingdom en
dc.subject improvement en
dc.subject promotion en
dc.subject sustainable development en
dc.subject implementation of the project en
dc.title Cultural Tourism and Cultural Market of Bosnia and Herzegovina - Promotion Strategy of the National Product cs
dc.title.alternative Cultural Tourism and Cultural Market of Bosnia and Herzegovina - Promotion Strategy of the National Product en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2012-05-30
dc.description.abstract-translated Cultural tourism is a branch of tourism which is one of the tools for economic growth and is going through great expansion period. Bosnia and Herzegovina is a country which has good geographic position and rich history and they are basically potential for sustainable growth in overall development. Bosnian Kingdom Trail is a project done by NGO Mozaik and it is a first project on the topic of cultural heritage tourism. The purpose of this thesis is to conduct applicable researches on the topic of cultural tourism in Bosnia and Herzegovina and in Europe and to offer improved version of the project Bosnian Kingdom Trail. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24454
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mićić_2012_dp.pdf 1.662Mb PDF View/Open
mićić_2012_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
mićić_2012_op.zip 18.84Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account