Média a jejich vliv na postoj ke zdraví v laické populaci

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Média a jejich vliv na postoj ke zdraví v laické populaci

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Média a jejich vliv na postoj ke zdraví v laické populaci
Autor: Dulová, Markéta
Vedoucí: Dorková, Zlatica
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje vlivu médií na postoj ke zdraví v laické populaci. Hlavním cílem práce je posoudit na základě dotazníkového šetření, jak významný vliv mají média ve 21. století a jak dokážou ovlivnit názory a postoje laické populace. Práce se k cíli ubírá metodou dotazníkového šetření. Respondenti nesmí disponovat žádným zdravotnickým nebo medicínským vzděláním. Získaná primární data jsou statisticky zpracována a prezen-tována prostřednictvím tabulek a grafů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/19708
Datum: 2011-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: D 23904


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dulová_2012_bp.pdf 1.604Mb PDF Zobrazit/otevřít
dulová_2012_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
dulová_2012_op.doc 69.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet