Bezdomovec jako pacient

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezdomovec jako pacient

Show full item record

No preview available
Title: Bezdomovec jako pacient
Author: Růžičková, Veronika
Advisor: Cichá, Martina
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je zjištění a pochopení toho, jak zdravotníci vnímají bezdo-movce jako své pacienty, tj. jaké jsou postoje zdravotnických pracovníků k hospitalizovaným bezdomovcům a jak naopak vnímají bezdomovci zdravotnické pra-covníky při kontaktu s nimi. Předložená práce je z části kompilací poznatků z odborné lite-ratury, z části prezentací výsledků mých vlastních empirických šetření. V teoretické části se věnuji problematice bezdomovectví z hlediska vymezení základních pojmů: bezdomovec, bezdomovectví, sociální vyloučení, formy, příčiny a faktory bezdo-movectví, zdraví bezdomovců. Empirická část práce se vztahuje k provedenému kvalitativnímu výzkumnému šetření, kte-ré se opírá o techniku polostrukturovaného rozhovoru. Získaná data jsou následně analyzo-vána metodou zakotvené teorie a interpretována. Empirická část je zaměřena také na kon-krétní kasuistiky, které jsem získala rozhovory s vybraným vzorkem hospitalizovaných bezdomovců. Dále je bakalářská práce zaměřena především na vnímání bezdomovců z pohledu zdravotníků.
URI: http://hdl.handle.net/10563/20009
Date: 2011-11-30
Availability: Bez omezení
Department: Ústav ošetřovatelství
Discipline: Všeobecná sestra
Grade for thesis and defense: A 23921


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
růžičková_2012_bp.pdf 1.847Mb PDF View/Open
růžičková_2012_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
růžičková_2012_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account