Vliv hyperelastických vlastností podkladových desek pražců na chování a napjatost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv hyperelastických vlastností podkladových desek pražců na chování a napjatost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polášek, Antonín
dc.contributor.author Šarman, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-14T04:48:56Z
dc.date.available 2010-07-14T04:48:56Z
dc.date.issued 2006-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2143
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo stanovit, jaký vliv mají hyperelastické vlastnosti podkladových desek mezi kolejnicí a pražcem na napjatost a chování těchto desek. V teoretické části je nejdříve krátce uvedený popis železniční dopravy a historie vývoje železničního svršku, jeho konstrukční řešení a jednotlivé části. Dále je uvedený obecný popis pryžových materiálů, ze kterého jsou vzorky podkladových desek vyrobeny. Pro získání hyperelastických vlastností pryžových desek bylo provedeno několik typů měření. Z výsledků měření byly odvozeny materiálové konstanty, které definují hyperelastické vlastnosti a chování podkladových desek. Tato měření jsou stručně popsána v teoretické části. Výpočet napjatosti podkladových desek byl provedený pomocí numerické metody konečných prvků (MKP), která je také popsána v teoretické části. V experimetnátlní části byly provedeny měření materiálových vlastností pryžových podkladových podložek. Na základě naměřených materiálových hodnot byly vytvořeny konečnoprvkové modely podložek pomocí MKP s různými materiálovými parametry a provedeny pevnostní strukturální analýzy. V závěru je uvedena diskuse výsledků pro jednotlivé typy podkladových podložek pro jejich použití v provozu. cs
dc.format 118 cs
dc.format.extent 9365615 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pryžová železniční podložka cs
dc.subject napjatost cs
dc.subject metoda konečných prvků cs
dc.subject kaučuk cs
dc.subject pryž cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.subject tvrdost Shore A cs
dc.subject odrazová pružnost cs
dc.subject hyperelastické vlastnosti cs
dc.subject Mooney-Rivlinova rovnice cs
dc.subject tenzor napětí a deformace cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject rubber rail pad en
dc.subject strenght en
dc.subject finite elements method en
dc.subject rubber en
dc.subject tensile test en
dc.subject hardness Shore A en
dc.subject resilience en
dc.subject hyperelastic properties en
dc.subject Mooney-Rivlin formula en
dc.subject stress and strain tensor en
dc.subject railway traffic en
dc.title Vliv hyperelastických vlastností podkladových desek pražců na chování a napjatost cs
dc.title.alternative The Influence of Hyperelastic Properties of Rail Pads on Behaviours and Stress en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vašina, Martin
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated The aim of this dissertation was to determine influence of hyperelastic properties of rail pads on their stress and behaviour. In theoretical part of work are briefly described the railway traffic and history of a progress of superstructure, various constructions of this supestructure and concrete units, what the superstructure is made of. Further, there are described rubber materials, what the rail pads are made of. There have been carried out some kinds of experiments to describe suitably the hyperelastic properties of the rail pads. Due to these experiments have been obtained the constants descibing the hyperelastic properties and behaviours. These measuremts are described in the theoretical section of this dissertation. Analysis of stress of the rail pads has been carried out by using the computation software based on numerical finite elements method (FEM), which has been described in the theoretical section too. In the experimental section there have been carried out measurements of material characteristics oh the rubber rail pads. Finite element models have been created based on measured material values by using FEM with different material parametres. The strenght structural analysis has been carried out. Finally, there is given discussion of results for individual kinds of rubber rail pads with respect to their application in service. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4322
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šarman_2006_dp.pdf 8.931Mb PDF View/Open
šarman_2006_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
šarman_2006_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account