Analýza vývoje nové produktové řady společnosti VITAR, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vývoje nové produktové řady společnosti VITAR, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Lenka cs
dc.contributor.author Machanová, Romana cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T19:58:47Z
dc.date.available 2013-10-07T19:58:47Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22023
dc.description.abstract Bakalářská práce bude zpracována na téma Analýza vývoje nové produktové řady společnosti VITAR, s.r.o. Konkrétně se bude jednat o novou řadu doplňků stravy na přírodní bázi. Práce se bude skládat ze dvou částí, a to z části teoretické, která bude vysvětlovat marketingové pojmy týkající se výrobku, jeho vývoje a procesu uvedení na trh, marketingové analýzy a výzkumu, a z části praktické, kde budou tyto poznatky aplikovány na konkrétní produktovou řadu. V této části bude charakterizována nová produktová řada, její vznik a vývoj a bude provedena analýza SWOT. Bude sestaven dotazník a jeho pomocí následně provedena analýza zájmu zákazníků o nové produkty. Na základě provedené analýzy budou firmě navržena doporučení k vylepšení řady či rozšíření řady o další produkty. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 11325897 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject vývoj nového produktu cs
dc.subject uvedení na trh cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject doplňky stravy cs
dc.subject new product development en
dc.subject release at the market en
dc.subject market research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject food supplements en
dc.title Analýza vývoje nové produktové řady společnosti VITAR, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Development of the New Product Line in the Company VITAR, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor thesis will be Analysis of Development of the New Product Line in the Company VITAR, s.r.o. Specifically, it will be new line of food supplements on natural basis. The thesis consists of two parts. Theoretical part, where will be explained concept of product marketing, its development and process of release at the market, marketing analysis and research. In the practical part will be those knowledges apply on the specific product line. In this part will be describe the new product line, its origin and development and also there will be implementation of SWOT analysis. There will be also form questionnaire which help with implementation of analysis of customers interest in new products. Based on this analysis will be suggested to company recommendation to improve or extend line with other products. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27946
dc.date.submitted 2012-04-27 cs


Files in this item

Files Size Format View
machanová_2012_bp.pdf 10.80Mb PDF View/Open
machanová_2012_vp.pdf 656.6Kb PDF View/Open
machanová_2012_op.pdf 388.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account